CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: primariagh@artelecom.net

Informatii de interes public

Anul 2018

• Lista cu actele administrative adoptate de Primaria Orasului Ghimbav

Ianuarie | FebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrie | Decembrie


• BILANT CONTABIL - 31-12-2017

• 17.01.2018 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2017

• 22.01.2018 - Scrisoarea anuala a primarului adresata contribuabililor, in baza HG nr. 1723/2004

• 23.01.2018 - Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017

• 26.01.2018 - Buletin informativ - publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - 2018

• 26.01.2018 - Organigrama - Anexa nr. 1 la HCL nr. 136/13.12.2017

• 27.03.2018 - Raport privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 2017

• 27.03.2018 - Raport de activitate - Primaria Orasului Ghimbav


Anul 2017

Lista cu actele administrative adoptate de Primaria Orasului Ghimbav

Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | SeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie


• BILANT CONTABIL - 31-03-2017

BILANT CONTABIL - 30-12-2016

Anexa nr. 4 la normele metodologice - Model - Formular-tip cerere de informatii de interes public

Anexa nr. 5 la normele metodologice - Model - Reclamatie administrativa (1)

Anexa nr. 6 la normele metodologice - Model - Reclamatie administrativa (2)

• Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 si a Legii nr. 544/2001 in anul 2016

• Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016 - Anexa 10

• Primaria Orasului Ghimbav - Raport de activitate (28.04.2017)

• Buletin informativ privind liberul acces la informatiile de interes public

• Raport privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 2016


Anul 2016

Lista cu actele administrative adoptate de Primaria Orasului Ghimbav

Ianuarie | FebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie


BILANT CONTABIL - 30.06.2016

Plan Urbanistic General (PUG) - Orasul Ghimbav - Reglementari urbanistice

Buletin Informativ - Datele de interes public la nivelul Primariei Orasului Ghimbav - 08.08.2016

BILANT CONTABIL - 31.12.2015

HCL 19 / 10.02.2016 - Aprobarea bugetului local pe anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 544/2001, respectiv Legea Nr. 52/2003

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria Orasului Ghimbav in anul 2015

Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala - Anunt - Oportunitate reutilizare resurse IT&C


Anul 2015

Lista cu actele administrative adoptate de Primaria Orasului Ghimbav

Ianuarie | FebruarieMartieAprilieMaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrie | Decembrie


Buletin Informativ - Nr. 526/21.01.2015 - Datele de interes public la nivelul Primariei Orasului Ghimbav

Proiect de Hotarare Nr. 682 / 27.01.2015 - Aprobarea bugetului local pe anul 2015

Rapoartele de Evaluare a implementarii Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 in anul 2014

Raport privind activitatea desfasurata de Primaria Orasului Ghimbav in anul 2014

HCL 28 / 26.02.2015 - Aprobarea bugetului local pe anul 2015

Document Nr. 5175/27.02.2015 - Bilantul contabil - 31.12.2014

Cooperarea si asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune

Activitatea Comisiei Locale de Aplicarea Legilor Fondului Funciar Ghimbav

Reprezentantii Comisiei Locale Ghimbav de Aplicare a Legilor Fondului Funciar conform Ordinului Prefectului Nr. 849/16.08.2005


 Anul 2014

Rapoartele de Evaluare a implementarii Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 in anul 2013

 

 

Primaria Orasului Ghimbav