CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

PROGRAM DE ELIBERĂRI DOCUMENTE PROCESATE

Luni, Miercuri: 13:00 - 16:00

Marți, Joi: 09:00 - 13:00

Vineri: 09:00 - 11:00

Vineri: 11:00 - 14:00 - teren - inspecții, sesizări recepții / dări în folosință

    Documentațiile pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism și ale Autorizațiilor de Construcție/Desființare se vor depune la Registratură, conform conținutului-cadru prevăzut în Legea Nr. 50/1991, pe tot parcursul programului de lucru: Luni-Joi - 08:00 - 16:30 și Vineri 08:00 - 14:00.

    Termenul legal de eliberare a documentelor solicitate este de 30 de zile de la data înregistrării cererilor, conform Ordinului Nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice ale Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

PROGRAM AUDIENȚE ARHITECT ȘEF

Miercuri: 14:00 - 16:00

 


Ultima modificare: 14.08.2019

Primaria Orasului Ghimbav