CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: primariagh@artelecom.net

Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Miercuri: 09:00 - 13:00 - eliberari acte

Marti, Joi: 13:00 - 16:30 - eliberari acte

Vineri: 09:00 - 11:00 - eliberari acte

Vineri: 11:00 - 14:00 - teren - inspectii, receptii / dari in folosinta

    Documentatiile pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism si a Autorizatiilor de Constructie/Desfiintare se vor depune la Registratura, conform continutului-cadru prevazut in Legea Nr. 50/1991, pe tot parcursul programului de lucru 08:00 - 16:30.

    Termenul legal de eliberare a documentelor solicitate este de 30 de zile de la data inregistrarii cererilor, conform Ordinului Nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice ale Legii Nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Numar de telefon - Birou Urbanism (DOAR IN CAZUL URGENTELOR!): 0728288446.

PROGRAM AUDIENTE ARHITECT SEF

Programarile se fac cu minim o zi inainte.

Luni: 11:00 - 13:00

Joi:    14:00 - 16:00

 


Ultima modificare: 03.12.2018

Primaria Orasului Ghimbav