l-ghimbav
Regulamentul pentru Dispoziții

a) Dispoziția Primarului Orașului Ghimbav este obligatorie pentru tot personalul primăriei sau, după caz, pentru structurile sau persoanele cărora le este adresată.

b) Dispoziția Primarului se emite în scris și este semnată de Primarul Orașului Ghimbav, și avizată pentru legalitate de Secretarul General al Primăriei Orașului Ghimbav.

c) Dispoziția se înregistrează și se comunică de către Compartimentul Secretariat – Relații cu Publicul.

d) Dispoziția cu caracter normativ se afișează la avizier de către Compartimentul Secretariat – Relații cu Publicul, pe site-ul propriu, iar cea cu caracter individual se comunică persoanelor nominalizate sau împuternicite cu îndeplinirea acesteia.

29
Contactează-ne!
Link-uri rapide