l-ghimbav
Informații de interes publicData Denumire Fișier
10/04/2023 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022 și Raport anual privind transparența decizională pentru anul 2022 Vizualizare
06/04/2023 Raport Periodic de Activitate al U.A.T. Oraș Ghimbav, pentru anul 2022 Vizualizare
03/04/2022 Raport privind Starea economică, socială și de mediu – Oraș Ghimbav – 2022 – Primar Ionel FLIUNDRA Vizualizare
06/03/2023 Plan de Investiții 2023 Vizualizare
06/03/2023 Bilanțul contabil la 31.12.2022 Vizualizare
28/02/2023 Datoria publică locală la 30.01.2023 Vizualizare
13/02/2023 Ministerul Afacerilor Interne – Instituția Prefectului Județului Brașov – Măsuri generale pentru populație cu privire la gripa aviară Vizualizare
03/02/2023 Dezbatere publică – Proiectul de Buget al Orașului Ghimbav pentru anul 2023 – 20.02.2023 ora 11:00 Vizualizare
01/02/2023 Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 – PHCL nr. 1803/01.02.2023 și PV nr. 1797/01.02.2023 Vizualizare
06/03/2023 HCL nr. 9/26.01.2023 – Preluarea în domeniul public al Orașului Ghimbav a unor rețele de apă și canalizare Vizualizare
06/02/2023 HCL nr. 4/26.01.2023 – Completarea HCL Ghimbav nr. 96/26.07.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare Vizualizare
06/02/2023 HCL nr. 3/26.01.2023 – Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
26/01/2023 Sprijin pentru plata facturilor la energie Vizualizare
15/03/2022 Lista cuprinzând documentele de interes public Vizualizare
13/02/2019 Dispoziția nr. 83/13.02.2019 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și responsabil de relația cu societatea civilă Vizualizare
28/10/2022 Anunț – Dezbatere publică – Rectificare buget local pe anul 2022 Vizualizare
19/10/2022 Datoria publică locală la 30.09.2022 Vizualizare
22/08/2022 Anunț privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică – Proiect de Hotărâre privind abrobarea Regulamentului de atribuire și funcționare al parcărilor de reședință, publice și private, aflate pe raza orașului Ghimbav Vizualizare
02/08/2022 Plan de Investiții 2022 Vizualizare
30/06/2022 Datoria publică locală la 30.06.2022 Vizualizare
10/03/2021 HCL nr. 7/29.01.2021 – Stabilirea obligațiilor și responsabilităților ce revin persoanelor fizice și juridice în domeniul gospodăririi localității și sancțiunile ce se pot aplica Vizualizare
04/05/2022 Datoria publică locală la 30.04.2022 Vizualizare
04/05/2022 Datoria publică locală la 31.03.2022 Vizualizare
31/03/2022 Datoria publică locală la 31.03.2022 Vizualizare
15/03/2022 15.03.2022 – Datoria publică locală la 31.12.2021 Vizualizare
15/03/2022 Bilanțul contabil la 31.12.2021 Vizualizare
15/03/2022 HCL nr. 35/11.03.2022 – Completarea HCL Ghimbav nr. 3/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
15/03/2022 Lista cuprinzând documentele de interes public Vizualizare
28/02/2022 Raport privind Starea economică, socială și de mediu – Oraș Ghimbav – 2021 – Primar Ionel FLIUNDRA Vizualizare
22/02/2022 Tabel parcelar UAT Ghimbav, jud. Brașov – T43, A312/1 Vizualizare
22/02/2022 Plan parcelar UAT Ghimbav, jud. Brașov – T43, A312/1 Vizualizare
11/02/2022 Raport periodic de activitate al U.A.T. Oraș Ghimbav, pentru anul 2021 Vizualizare
03/02/2022 Raport periodic de activitate al U.A.T. Oraș Ghimbav, pentru anul 2021 Vizualizare
03/02/2022 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 și Raport anual privind transparența decizională pentru anul 2021 Vizualizare
20/01/2022 Declarație privind asumarea agendei de integrare organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 Vizualizare
04/01/2022 Tabel parcelar UAT Ghimbav, jud. Brașov – T42, A306/1/1, A306/1/3 Vizualizare
04/01/2022 Plan parcelar UAT Ghimbav, jud. Brașov – T42, A306/1/1, A306/1/3 Vizualizare
04/01/2022 Programul de încasare a impozitelor și taxelor locale precum și termenele de plată scadente Vizualizare
11/05/2021 HCL – 56/28.04.2021 – Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
13/02/2019 Dispoziția nr. 83/13.02.2019 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și responsabil de relația cu societatea civilă Vizualizare
02/05/2023 Raport privind Implementarea Legii nr. 544/2001 – U.A.T. Ghimbav – 2022 Vizualizare
26/05/2023 HCL nr. 54/27.04.2023 – Îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local 45/30.03.2023 Anexa1, privind aprobarea modificării tarifelor unitare din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a loalității Ghimbav prin concesiune Vizualizare
26/05/2023 HCL nr. 56/27.04.2023 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 79/2022 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
26/05/2023 Datoria publică locală la 30.04.2023 Vizualizare
31/05/2023 HCL nr. 61/25.05.2023 – Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT încheiat între R.A. „AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BRAȘOV-GHIMBAV”, UAT JUDEȚUL BRAȘOV, UAT ORAȘ GHIMBAV și INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV, în vederea organizării evenimentelor de interes public județean „Zilele porților deschise la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, în perioada 10-11 iunie 2023 și „Inaugurarea Aeroportului” în 15 iunie 2023 Vizualizare
04/07/2023 Anunț de interes public nr. 17292/03.07.2023 privind prevederile Legii nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991 Vizualizare
21/07/2023 Datoria publică locală la 30.06.2023 Vizualizare
17/10/2023 Consultare publică: Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
20/11/2023 Proiect de Hotărâre nr. 25907/24.10.2023 pentru revizuirea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului din competența de avizare și aprobare a Consiliului Local Ghimbav Vizualizare
22/11/2023 Proiect de Hotărâre nr. 28128/22.11.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
13/02/2019 Dispoziția nr. 83/13.02.2019 privind desemnarea persoanei responsabile de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și responsabil de relația cu societatea civilă Vizualizare
15/03/2022 Lista cuprinzând documentele de interes public Vizualizare
14/02/2024 Hotărârea nr. 16/08.02.2024 – Aprobarea bugetului orașului Ghimbav pe anul 2024 Vizualizare
23/02/2024 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023 Vizualizare
23/02/2024 [ Model Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 ] Vizualizare
27/03/2024 Programul anual al achizițiilor publice – 2024 Vizualizare
27/03/2024 27.03.2024 – Investiții în derulare în exercițiul bugetar 2024 Vizualizare
02/04/2022 Raport privind Starea economică, socială și de mediu a Orașului Ghimbav pentru anul 2023 – Primar Ionel FLIUNDRA Vizualizare
04/04/2024 Bilanțul contabil la 31.12.2024 Vizualizare
04/04/2024 Datoria publică locală la 31.01.2024 Vizualizare
25/04/2024 Model Raport Anual privind Transparența Decizională pentru instituțiile publice Vizualizare
Data Denumire Fișier

Notă: În cazul în care nu ai găsit documentele dorite aici, te rugăm să folosești butonul alăturat pentru a accesa Arhiva.
152
Contactează-ne!
Link-uri rapide