l-ghimbav
Formulare OnlineFormular pentru: Denumire Tip persoană Fișier
Taxe și Impozite Cerere pentru eliberare/prelungire Autorizație de funcționare și lista actelor necesare Vizualizare
Taxe și Impozite Cerere pentru eliberare Certificat de atestare fiscala – persoane fizice Persoană Fizică Vizualizare
Taxe și Impozite Cerere pentru eliberare Certificat de atestare fiscala – persoane juridice Persoană Juridică Vizualizare
Taxe și Impozite Cerere pentru eliberare Permis de liberă trecere Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie de luare la cunostinta pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe cladiri – persoane fizice Persoană Fizică Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe cladiri – persoane juridice Persoană Juridică Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe teren – persoane fizice Persoană Fizică Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice Persoană Juridică Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe mijloacele de transport Vizualizare
Taxe și Impozite Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilitea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilitea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor persoane juridice Persoană Juridică Vizualizare
Taxe și Impozite Declaratie fiscala pentru stabilitea taxei pentru afisaj in scopul de reclama si publicitate Vizualizare
Taxe și Impozite Formular Cerere pe Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public Vizualizare
Taxe și Impozite Formular Reclamație administrativă pe Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public Vizualizare
Taxe și Impozite Cerere luare în evidență casă și teren – Registrul agricol Vizualizare
Taxe și Impozite Cerere pentru eliberare Certificat de nomenclatură stradală și adresă Vizualizare
Autorizații de spargere privind lucrări de branșamente la rețele de utilități Cerere pentru autorizație de spargere privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie, televiziune și transmitere informații prin cablu Vizualizare
Autorizații de spargere privind lucrări de branșamente la rețele de utilități Cerere eliberare autorizație de spargere pentru remedierea avariilor Vizualizare
Autorizații de spargere privind lucrări de branșamente la rețele de utilități Formular pentru eliberare Aviz preliminar Vizualizare
Autorizații de spargere privind lucrări de branșamente la rețele de utilități Înștiințare privind intervenția în regim de urgență la remedierea avariilor Vizualizare
Autorizații de spargere privind lucrări de branșamente la rețele de utilități Proces-verbal de predare a amplasamentului intervenției Vizualizare
Autorizații de spargere privind lucrări de branșamente la rețele de utilități Cerere pentru autorizare fosă septică Vizualizare
Registrul Agricol Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului – persoane fizice Persoană Fizică Vizualizare
Registrul Agricol Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului – persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în Registrul Comerțului Persoană Juridică Vizualizare
Registrul Agricol Ofertă de vânzare teren – persoane fizice Persoană Fizică Vizualizare
Registrul Agricol Oferta de vânzare teren – persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în Registrul Comerțului Persoană Juridică Vizualizare
Evidența populației Anexa 1 – Cerere pentru eliberarea actului de identitate Persoană Fizică Vizualizare
Evidența populației Anexa 2 – Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România Persoană Fizică Vizualizare
Evidența populației Anexa 3 – Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței Persoană Fizică Vizualizare
Evidența populației Anexa 4 – Cerere pentru eliberarea actului de identitate – cetățeni români cu domiciliul în străinătate și reședința în România Persoană Fizică Vizualizare
Evidența populației Cerere eliberare Adeverință pentru eliberare/preschimbare act de identitate Persoană Fizică Vizualizare
Concurs OPIS documente pentru inscriere la concurs Persoană Fizică Vizualizare
Concurs Formular pentru inscriere la concurs Persoană Fizică Vizualizare
Concurs Declaratie pe propria raspundere conform art. 54 din Legea Nr. 188 Persoană Fizică Vizualizare
Concurs Declaratie pe propria raspundere conform OUG 24/2008 Persoană Fizică Vizualizare
Alte formulare Formular Contract Salubritate Persoană Juridică Vizualizare
Asistență socială Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzire și suplimentului pentru energie – 2021-2022 Vizualizare
Asistență socială Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială – formular pentru completare online Vizualizare
Asistență socială Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Vizualizare
Asistență socială Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi Vizualizare
Asistență socială Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii Vizualizare
Asistență socială Acte necesare pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție Vizualizare
Asistență socială Acte necesare evaluării complexe în vederea încadrării / reîncadrării în grad de handicap – adult Vizualizare
Asistență socială Adeverinta acordare concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului Vizualizare
Asistență socială Cerere acordare stimulent pentru nou nascuti Vizualizare
Asistență socială Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii – pentru A.J.P.I.S. Vizualizare
Asistență socială Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii Vizualizare
Asistență socială Adeverinta revenire la serviciu din concediu de crestere copil cu handicap Vizualizare
Asistență socială Cerere TIP de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap Vizualizare
Asistență socială Declarație de angajament Vizualizare
Asistență socială Declarație prelucrare date către AJPIS și ANPIS Vizualizare
Asistență socială Scrisoare medicala Vizualizare
Asistență socială Cerere/Solicitare conform prevederilor Legii nr. 448/2006 Vizualizare
Asistență socială Curator Special – Documente necesare Vizualizare
Asistență socială Acte necesare pentru asistarea persoanei vârstnice la Notariat, la încheierea unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale Vizualizare
Formular pentru: Denumire Tip persoană Fișier

128
Contactează-ne!
Link-uri rapide