l-ghimbav
Regulamentul pentru Hotărâri

Hotărârea Consiliului Local Ghimbav

a) Hotărârea Consiliului Local este documentul prin care se aprobă proiectele inițiate conform legii ori măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor administrației publice locale din Orașul Ghimbav.

b) Hotărârea Consiliului Local se semnează de Președintele de ședință și se contrasemnează pentru legalitate de către Secretarul General al Primăriei Orașului Ghimbav.

c) Hotărârile sunt înregistrate și comunicate de către Compartimentul Secretariat – Relații cu Publicul, urmând a fi publicate, conform legii, pe site-ul instituției.

d) Potrivit legii, Secretarul General al Primăriei Orașului Ghimbav comunică hotărârile Consiliului Local Ghimbav Primarului Orașului Ghimbav și Prefectului Județului Brașov.

e) Hotărârile adoptate de către Consiliul Local Ghimbav sunt comunicate de către Compartimentul Secretariat – Relații cu Publicul, serviciilor sau persoanelor în a căror competență revine aplicarea lor, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

f) Compartimentul Secretariat – Relații cu Publicul va afișa la avizier Hotărârile adoptate de către Consiliul Local Ghimbav și le va comunica pentru afișare pe site-ul instituției.

32
Contactează-ne!
Link-uri rapide