l-ghimbav
Eliberarea Atestatului de producător și a Carnetului de comercializare a produselor, în conformitate cu Legea nr. 145/2014

Atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricoleste documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

Cine poate solicita aceste documente:

Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice persoană care este înscrisă în Registrul Agricol şi care este producător de legume, fructe, flori sau produse animaliere.

Pașii ce trebuie urmați, pentru obținerea unui atestat de producător:

1. Prezentarea la Biroul REGISTRATURĂ din cadrul Primăriei Ghimbav

2. Cetăţeanul se prezintă la Biroul REGISTRATURĂ din cadrul Primăriei Ghimbav unde va completa o cerere tip, cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător.
Cererea va fi însoțită de:

 • avizul sanitar-veterinar pentru produsele zootehnice, sericicole, apicole şi conserve;
 • adeverinţă de la medicul veterinar cu efectivul de animale şi/sau copie după carnetul de sănătate al animalelor vizat;
 • copii ale cărţilor de identitate pentru toate persoanele care vor fi inscrise;
 • AVIZUL CONSULTATIV ELIBERAT DE DAJ BRAŞOV PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR.

Pentru obținerea avizului consultativ eliberat de DAJ BRAȘOV sunt necesare următoarele documente:

 • Adeverinţa emisă de Primăria Ghimbav privind terenurile agricole utilizate şi efectivele de animale aflate în proprietate;
 • Pentru eliberarea adeverinței emise de Primăria Ghimbav este necesară completarea și înregistrarea unei cereri tip;
 • Cerere eliberare aviz consultativ ATESTAT PRODUCĂTOR înregistrată la DAJ BRAȘOV.

3. Constatarea în teritoriu

În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a constata existenţa culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menţionate în cerere de solicitant.

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

1. Prezentarea la Biroul REGISTRATURĂ din cadrul Primăriei Ghimbav;

2. Cetăţeanul se prezintă Biroul REGISTRATURĂ din cadrul Primăriei Ghimbav unde va completa o cerere și va face dovada existenţei atestatului de producător;

3. Constatarea în teritoriu

După verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării se emite carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Soluționare și eliberare Atestat de Producător

După deplasarea în teren şi constatarea existenţei produselor pentru care solicită atestatul de producător, în termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica atestatul de producător de la Biroul Registru Agricol, din cadrul Primăriei Ghimbav.

Soluționare și eliberare Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

În termen de 5 zile de la depunerea cererii, cetăţeanul îşi poate ridica carnetul de comercializare de la la Biroul Registru Agricol, din cadrul Primăriei Ghimbav.

Acte necesare pentru eliberarea atestatului de producător:

 • Cerere tip;
 • Avizul sanitar-veterinar pentru produsele zootehnice, sericicole, apicole și conserve;
 • Adeverință de la medicul veterinar cu efectivul de animale și/sau copie după carnetul de sănătate al animalelor vizat;
 • Copii ale cărților de identitate pentru toate persoanele care vor fi inscrise;
 • Avizul consultativ al unei structure asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură -DAJ BRAȘOV;
 • Chitanţă în valoare de 5 lei plătită la casieria Primăriei Ghimbav.

Acte necesare pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol:

 • Cerere;
 • Dovada deținerii atestatului de producător;
 • Chitanţă în valoare de 15 lei plătită la casieria Primăriei Ghimbav.
39
Contactează-ne!
Link-uri rapide