l-ghimbav
2017 – Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului LocalNr. Data Denumire Fișier
143 13/12/2017 HCL – 143/13.12.2017 – Aprobarea Regulamentului privind emiterea „Autorizatiei de spargere a domeniului public”, „Autorizatiei de spargere pentru remedierea avariilor”, „Avizului de incepere a lucrarilor subterane” si conditiile de refacere a suprafetelor afectate apartinand domeniului public al Orasului Ghimbav Vizualizare
144 13/12/2017 HCL – 144/13.12.2017 – Solutionarea contestatiilor cu privire la punctajul/locul obtinut pe lista privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Orasului Ghimbav, pentru anul 2017 Vizualizare
141 13/12/2017 HCL – 141/13.12.2017 – Atribuirea de denumire strazi in localitatea Ghimbav Vizualizare
142 13/12/2017 HCL – 142/13.12.2017 – Indreptare eroare materiala in cuprinsul HCL Ghimbav nr. 126/31.10.2017 privind aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2017-2018 – semestrul I precum si a cuantumului acestora Vizualizare
139 13/12/2017 HCL – 139/13.12.2017 – Acceptarea donatiei dnei Minea Luana Vizualizare
140 13/12/2017 HCL – 140/13.12.2017 – Acceptarea donatiei dlui Stoica Zaharie Marghiloman si a dnei Stoica Liliana Vizualizare
136 13/12/2017 HCL – 136/13.12.2017 – Aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Ghimbav Vizualizare
137 13/12/2017 HCL – 137/13.12.2017 – Acceptarea donatiei dlui Lupu Stefan, dnei Lupu Lenuta, dlui Rebegea Catalin Sebastian, dnei Rebegea Tania Paula, dlui Balta Mihai Ioan si a dnei Balta Angela Vizualizare
138 13/12/2017 HCL – 138/13.12.2017 – Acceptarea donatiei dlui Brindus Vasile si a dnei Ionescu Olga Vizualizare
133 13/12/2017 HCL – 133/13.12.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 13 decembrie 2017 Vizualizare
134 13/12/2017 HCL – 134/13.12.2017 – Rectificarea bugetului local pe anul 2017 Vizualizare
135 13/12/2017 HCL – 135/13.12.2017 – Stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2018 Vizualizare
131 13/12/2017 HCL – 131/13.12.2017 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna decembrie 2017 – ianuarie-februarie 2018 Vizualizare
132 13/12/2017 HCL – 132/13.12.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 28.09.2017, a procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 11.10.2017, a procesului-verbal a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 31.10.2017, a procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 28.11.2017 Vizualizare
129 28/11/2017 HCL – 129/28.11.2017 – Acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 de ani de casatorie, pentru implinirea varstei de 100 de ani si pentru veteranii de razboi Vizualizare
130 28/11/2017 HCL – 130/28.11.2017 – Aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite Vizualizare
128 31/10/2017 HCL – 128/31.10.2017 – Aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar in Orasul Ghimbav Vizualizare
126 31/10/2017 HCL – 126/31.10.2017 – Aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2017/2018 – semestrul I precum si a cuantumului acestora Vizualizare
127 31/10/2017 HCL – 127/31.10.2017 – Acceptarea donatiei S.C. Nym House S.R.L. Vizualizare
124 31/10/2017 HCL – 124/31.10.2017 – Aprobarea ofertei de vanzare formulata de catre dl. Albert Stefan Vizualizare
125 31/10/2017 HCL – 125/31.10.2017 – Aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Orasului Ghimbav, pentru anul 2017 Vizualizare
123 31/10/2017 HCL – 123/31.10.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 31 octombrie 2017 Vizualizare
121 11/10/2017 HCL – 121/11.10.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din date de 11 octombrie 2017 Vizualizare
122 11/10/2017 HCL – 122/11.10.2017 – Aprobare P.U.Z. – „Zona de activitati industriale si servicii” Vizualizare
120 28/09/2017 HCL – 120/28.09.2017 – Aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei localitatii Ghimbav cu principalele produse alimentare rationalizate ce urmeaza a fi distribuit in caz de mobilizare si de razboi Vizualizare
118 28/09/2017 HCL – 118/28.09.2017 – Acceptarea donatiei dlui Irimes Adrian si dnei Irimes Luiza Rebeca Vizualizare
119 28/09/2017 HCL – 119/28.09.2017 – Aprobare Documentatie cadastrala de dezlipire imobil inscris in CF nr. 100675/Ghimbav, cu nr. cad 100675 Vizualizare
116 28/09/2017 HCL – 116/28.09.2017 – Virarea de credite in vederea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii „Infiintare cresa (gradinita ante si prescolara) in orasul Ghimbav, jud. Brasov” Vizualizare
117 28/09/2017 HCL – 117/28.09.2017 – Trecerea unui imobil in proprietatea publica a Orasului Ghimbav Vizualizare
114 28/09/2017 HCL – 114/28.09.2017 – Aprobare Studiu de frezabilitate „Infiintare cresa in orasul Ghimbav, jud. Brasov” Vizualizare
115 28/09/2017 HCL – 115/28.09.2017 – Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivelor de investitii ale Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 Vizualizare
112 28/09/2017 HCL – 112/28.09.2017 – Actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II” Vizualizare
113 28/09/2017 HCL – 113/28.09.2017 – Actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele de apa si canalizare menajera in zona Livada II” Vizualizare
110 28/09/2017 HCL – 110/28.09.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din date de 28 septembrie 2017 Vizualizare
111 28/09/2017 HCL – 111/28.09.2017 – Actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele apa in zona Transilana II” Vizualizare
108 06/09/2017 HCL – 108/06.09.2017 – Stabilirea, incepand cu data de 01.07.2017, a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Ghimbav Vizualizare
109 28/09/2017 HCL – 109/28.09.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30.08.2017 si a procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 06.09.2017 Vizualizare
106 30/08/2017 HCL – 106/30.08.2017 – Avizare P.U.Z. – „Zona de activitati industriale si servicii” Vizualizare
107 06/09/2017 HCL – 107/06.09.2017 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna septembrie-octombrie-noiembrie 2017 Vizualizare
104 30/08/2017 HCL – 104/30.08.2017 – Stabilirea conditiilor, criteriilor, procedurilor pentru finantarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza UAT Ghimbav, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, detinatoare ale certificatului de identitate sportiva Vizualizare
105 30/08/2017 HCL – 105/30.08.2017 – Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
102 30/08/2017 HCL – 102/30.08.2017 – Stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali Vizualizare
103 30/08/2017 HCL – 103/30.08.2017 – Acordarea pentru anul scolar 2017-2018 a pachetului cu rechizite scolare „Primul ghiozdan” Vizualizare
100 30/08/2017 HCL – 100/30.08.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30 august 2017 Vizualizare
101 30/08/2017 HCL – 101/30.08.2017 – Aprobarea Temei de proiectare si a Notei conceptuale „Infiintare cresa in Orasul Ghimbav, jud. Brasov” Vizualizare
98 31/07/2017 HCL – 98/31.07.2017 – Aprobarea prelungirii Contractului nr. 39/05.01.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatii Ghimbav Vizualizare
99 30/08/2017 HCL – 99/30.08.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 27.07.2017 Vizualizare
96 07/08/2017 HCL – 96/27.07.2017 – Ajustarea tarifelor la activitatile specifice de salubrizare Vizualizare
97 31/07/2017 HCL – 97/31.07.2017 – Alegerea presedintelui de sedinta care va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in data de 31.07.2017 Vizualizare
94 05/08/2017 HCL – 94/27.07.2017 – Modificarea si completarea HCL Ghimbav nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului proprietatea Orasului Ghimbav, situat in Ghimbav, str. Lunga nr. 69, reprezentand imobil „spatii administrative” in imobil reprezentand „policlinica” Vizualizare
95 06/08/2017 HCL – 95/27.07.2017 – Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al „Bazei sportive – stadion cu teren de fotbal” din Orasul Ghimbav Vizualizare
93 04/08/2017 HCL – 93/27.07.2017 – Acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor Vizualizare
91 02/08/2017 HCL – 91/27.07.2017 – Acordarea unui drept de superficie in favoarea S.C. Rap Invest SRL asupra terenului inscris in CF nr. 103573/Ghimbav si asupra terenului inscris in CF nr. 104352/Ghimbav, terenuri situate in localitatea Ghimbav, zona Transilana Vizualizare
92 03/08/2017 HCL – 92/27.07.2017 – Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti Vizualizare
89 31/07/2017 HCL – 89/27.07.2017 – Aprobare Documentatie cadastrala de comasare terenuri – situate in Orasul Ghimbav, intre strazile Prunului, Salciei si Alunului – Livada 2, inscrise in CF nr. 101828/Ghimbav, cu nr. top 859/26/2, CF nr. 101825/Ghimbav, cu nr. top 859/25/1, CF nr. 101826/Ghimbav, cu nr. top 859/25/2 si CF nr. 101827/Ghimbav, cu nr. top 859/25/3 Vizualizare
90 01/08/2017 HCL – 90/27.07.2017 – Trecerea unui imobil in proprietatea publica a Orasului Ghimbav Vizualizare
87 29/07/2017 HCL – 87/27.07.2017 – Aprobarea bugetului local pe anul 2017 Vizualizare
88 30/07/2017 HCL – 88/27.07.2017 – Stabilirea, incepand cu data de 01.07.2017 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ghimbav Vizualizare
84 29/06/2017 HCL – 84/29.06.2017 – Aprobarea bugetului local pe anul 2017 Vizualizare
85 27/07/2017 HCL – 85/27.07.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 29.06.2017 Vizualizare
86 28/07/2017 HCL – 86/27.07.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 27.07.2017 Vizualizare
83 29/06/2017 HCL – 83/29.06.2017 – Completarea Hotararii Consiliului Local Ghimbav nr. 76/25.05.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „CETATEAN DE ONOARE” al Orasului Ghimbav Vizualizare
81 29/06/2017 HCL – 81/29.06.2017 – Numirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Orasului Ghimbav Vizualizare
82 29/06/2017 HCL – 82/29.06.2017 – Aderarea Orasului Ghimbav la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania filiala Brasov Vizualizare
79 29/06/2017 HCL – 79/29.06.2017 – Renuntarea la dreptul de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 101159, cu nr. top (601, 602)/1/2 identica cu cad 101159, pentru top initial 601 Vizualizare
80 29/06/2017 HCL – 80/29.06.2017 – Propunei de atribuire de denumire strazi in localitatea Ghimbav Vizualizare
77 29/06/2017 HCL – 77/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Ivacion Zsolt si dnei Ivacion Ioana Ramona Vizualizare
78 29/06/2017 HCL – 78/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Kerschner Eduard si dnei Kerschner Daniela Vizualizare
75 29/06/2017 HCL – 75/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dnei Chiritoiu Paula Vizualizare
76 29/06/2017 HCL – 76/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Knight Colin si dnei Vergu Mihaela Vizualizare
74 29/06/2017 HCL – 74/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Grebenisan Danut si dneai Grebenisan Olivia Vizualizare
73 29/06/2017 HCL – 73/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Mitulescu Radu Andrei si dnei Mitulescu Maria Alina Vizualizare
70 29/06/2017 HCL – 70/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Dragan Marius Liviu, dnai Dragan Oana Patricia si dlui Socea Adrian Vizualizare
71 29/06/2017 HCL – 71/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Bot Valerian si dnei Bot Angela Vizualizare
72 29/06/2017 HCL – 72/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Chiriac Dragos Vizualizare
68 29/06/2017 HCL – 68/29.06.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasul;ui Ghimbav din data de 29 iunie 2017 Vizualizare
69 29/06/2017 HCL – 69/29.06.2017 – Acceptarea donatiei dlui Dragan Marius Liviu, dnei Dragan Oana Patricia si dlui Socea Adrian Vizualizare
65 11/05/2017 HCL – 65/11.05.2017 – Aprobarea D.A.L.I. – Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie „Reabilitarea strazii Pietii, Orasul Ghimbav, Judetul Brasov” Vizualizare
66 29/06/2017 HCL – 66/29.06.2017 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna iunie-iulie-august 2017 Vizualizare
67 29/06/2017 HCL – 67/29.06.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 11.05.2017 Vizualizare
63 11/05/2017 HCL – 63/11.05.2017 – Acordarea inlesnirilor la plata dnei Apostu Rodica Vizualizare
64 11/05/2017 HCL – 64/11.05.2017 – Ajustarea tarifelor la activitatile specifice de salubrizare Vizualizare
61 11/05/2017 HCL – 61/11.05.2017 – Acordarea inlesnirilor la plata dlui Urse Ionel Vizualizare
62 11/05/2017 HCL – 62/11.05.2017 – Acordarea inlesnirilor la plata dnei Lascu Floarea Vizualizare
59 11/05/2017 HCL – 59/11.05.2017 – Scutirea Asociatiei Samariteanul Milos de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2017 Vizualizare
60 11/05/2017 HCL – 60/11.05.2017 – Reducerea cu 50% de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2017 datorat de dl. Porumb Gheorghe Vizualizare
56 11/05/2017 HCL – 56/11.05.2017 – Aderarea Orasului Ghimbav la Conventia Europeana a Primariilor Vizualizare
57 11/05/2017 HCL – 57/11.05.2017 – Modificarea art. 3 din HCL Ghimbav nr. 48/31.10.2016 privind vanzarea unei suprafete de teren catre dna Bomat Bianca Georgeta Vizualizare
58 11/05/2017 HCL – 58/11.05.2017 – Scutirea Fundatiei Pentru Copii Abandonati de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2017 Vizualizare
54 11/05/2017 HCL – 54/11.05.2017 – Acceptarea donatiei dlui Vasu Claudiu Gheorghe si a dnei Vasu Viorica Elena Vizualizare
55 11/05/2017 HCL – 55/11.05.2017 – Aprobarea participarii Orasului Ghimbav la constituirea Asociatiei „Valea Oltului Brasov – Grup de actiune Locala” (AVOB-GAL), in calitate de mebru fondator, in vederea aplicarii la procesul de selectie organizat in sesiunile viitoare ale PNDR, Axa IV-Leader, exercitiul financiar 2014-2020 Vizualizare
51 11/05/2017 HCL – 51/11.05.2017 – Trecerea din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului inscris in CF nr. 3033/Ghimbav, nr. top 552/1 si nr. top 553/1 Vizualizare
52 11/05/2017 HCL – 52/11.05.2017 – Acceptarea donatiei dlui Chipaila robert Daniel Vizualizare
53 11/05/2017 HCL – 53/11.05.2017 – Acceptarea donatiei dlui Stinga Florin Cornel si a dnei Stinga Luminita Vizualizare
49 11/05/2017 HCL – 49/11.05.2017 – Incetarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 103372/Ghimbav, nr. top 805/3 Vizualizare
50 11/05/2017 HCL – 50/11.05.2017 – Incetarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 103473/Ghimbav, nr. top 806 Vizualizare
47 11/05/2017 HCL – 47/11.05.2017 – Incetarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 103369/Ghimbav, nr. top 805/1/1 Vizualizare
48 11/05/2017 HCL – 48/11.05.2017 – Incetarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului inscris in CF nr. 103370/Ghimbav, nr. top 805/2 Vizualizare
44 11/05/2017 HCL – 44/11.05.2017 – Aprobarea bugetului local pe anul 2017 Vizualizare
45 11/05/2017 HCL – 45/11.05.2017 – Aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2016-2017 – semestrul II precum si a cuantumului acestora Vizualizare
46 11/05/2017 HCL – 46/11.05.2017 – Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
42 11/05/2017 HCL – 42/11.05.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 26.04.2017 Vizualizare
43 11/05/2017 HCL – 43/11.05.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din date de 11.05.2017 Vizualizare
39 26/04/2017 HCL – 39/26.04.2017 – Conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dnei Radu Monica Vizualizare
40 26/04/2017 HCL – 40/26.04.2017 – Conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dlui Costin Marius Simion Vizualizare
41 11/05/2017 HCL – 41/11.05.2017 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in data de 11.05.2017 Vizualizare
37 26/04/2017 HCL – 37/26.04.2017 – Conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dlui Bonciu Vasile Viorel Vizualizare
38 26/04/2017 HCL – 38/26.04.2017 – Conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dlui Radu Ciprian Dumitru Vizualizare
34 26/04/2017 HCL – 34/26.04.2017 – Conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dlui Gherasim Adrian Vizualizare
35 26/04/2017 HCL – 35/26.04.2017 – Conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dlui Gabor Constantin Vizualizare
36 26/04/2017 HCL – 36/26.04.2017 – Conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dlui Serbanoiu Cristinel Ionut Vizualizare
32 26/04/2017 HCL – 32/26.04.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din date de 26.04.2017 Vizualizare
33 26/04/2017 HCL – 33/26.04.2017 – Conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dlui Grigore Romica Gheorghe Vizualizare
29 30/03/2017 HCL – 29/30.03.2017 – Aprobarea ofertei de vanzare formulata de catre dl. Rolf Kristian Wiener Vizualizare
30 26/04/2017 HCL – 30/26.04.2017 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in data de 26.04.2017 Vizualizare
31 26/04/2017 HCL – 31/26.04.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30.03.2017 Vizualizare
27 30/03/2017 HCL – 27/30.03.2017 – Acceptarea donatiei S.C. Nym House SRL Vizualizare
28 30/03/2017 HCL – 28/30.03.2017 – Acceptarea donatiei S.C. Nym House SRL Vizualizare
25 30/03/2017 HCL – 25/30.03.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din date de 30.03.2017 Vizualizare
26 30/03/2017 HCL – 26/30.03.2017 – Revocarea HCL 43/31.10.2016 Vizualizare
23 30/03/2017 HCL – 23/30.03.2017 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in data de 30.03.2017 Vizualizare
24 30/03/2017 HCL – 24/30.03.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 28.02.2017 Vizualizare
20 28/02/2017 HCL – 20/28.02.2017 – Trecerea unui imobil in proprietatea publica a Orasului Ghimbav Vizualizare
21 28/02/2017 HCL – 21/28.02.2017 – Acceptarea donatiei dlui Huidan Costica si a dnei Marcu Nicuta Vizualizare
22 28/02/2017 HCL – 22/28.02.2017 – Aprobarea Studiului de frezabilitate „Extindere retele apa in zona Transilana II” Vizualizare
18 28/02/2017 HCL – 18/28.02.2017 – Acceptarea donatiei dlui Manole Marian si a dnei Manole Adriana Vizualizare
19 28/02/2017 HCL – 19/28.02.2017 – Acceptarea donatiei S.C. UIDIVO COM S.R.L. Vizualizare
16 28/02/2017 HCL – 16/28.02.2017 – Acceptarea donatiei dlui Manolache Marinel si a dnei Manolache Adriana Vizualizare
17 28/02/2017 HCL – 17/28.02.2017 – Acceptarea donatiei dlui Malinas Dumitru Romulus Vizualizare
14 28/02/2017 HCL – 14/28.02.2017 – Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
15 28/02/2017 HCL – 15/28.02.2017 – Aprobarea P.U.Z. „Ansamblu de locuinte prin modificare PUD aprobat prin HCL nr. 18/31.03.2008” Vizualizare
12 28/02/2017 HCL – 12/28.02.2017 – Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de Sport din Orasul Ghimbav Vizualizare
13 28/02/2017 HCL – 13/28.02.2017 – Derularea proiectului „Reconstructia ecologica” Vizualizare
10 28/02/2017 HCL – 10/28.02.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 28.02.2017 Vizualizare
11 28/02/2017 HCL – 11/28.02.2017 – Atribuirea unei suprafete de teren, in folosinta gratuita, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in baza Legii nr. 15/2003 dlui Susnea Gabriel Vasile Vizualizare
8 28/02/2017 HCL – 8/28.02.2017 – Alegerea presedintelui de comisie ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna februarie-martie-aprilie 2017 Vizualizare
9 28/02/2017 HCL – 9/28.02.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din date de 31.01.2017 Nu există fișiere
6 31/01/2017 HCL – 6/31.01.2017 – Atribuirea unui spatiu si a dotarilor necesare pentru activitatea Viceprimarului Orasului Ghimbav Vizualizare
7 31/01/2017 HCL – 7/31.01.2017 – Aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din localitatea Ghimbav pentru anul scolar 2017-2018 Vizualizare
5 31/01/2017 HCL – 5/31.01.2017 – Aprobarea schimbarii destinatiei imobilului proprietatea Orasului Ghimbav situat in Ghimbav str. Lunga nr. 69 reprezentand imobil „spatii administrative” in imobil reprezentand „policlinica” Vizualizare
3 31/01/2017 HCL – 3/31.01.2017 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 31.01.2017 Vizualizare
4 31/01/2017 HCL – 4/31.01.2017 – Aprobarea Regulamentului Consiliului Local Ghimbav de acordare a unui sprijin financiar unitatilor de cult din localitatea Ghimbav, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Vizualizare
1 09/01/2017 HCL – 1/09.01.2017 – Mandatarea Viceprimarului Orasului Ghimbav sa reprezinte Orasul Ghimbav in contradictoriu cu Primarul Orasului Ghimbav Vizualizare
2 31/01/2017 HCL – 2/31.01.2017 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 15.12.2016, a procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 22.12.2016 si a procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 09.01.2017 Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

31
Contactează-ne!
Link-uri rapide