l-ghimbav
Întocmirea dosarului pentru propunerea privind atribuirea terenului aferent locuinței, în proprietate, prin ordin al prefectului

În conformitate cu prevederile art. 36, Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar cu modificările și completările ulterioare:

  • Cerere tip;
  • Extras de Carte Funciară – original și în copie;
  • Act notarial care să ateste modul de dobândire a proprietății asupra locuinței, de către actualul proprietar, respectiv:
    • Contract de vânzare – cumpărare – 2 (două) exemplare, copie (după caz);
    • Certificat de moștenitor – 2 (două) exemplare, copie (după caz);
  • Copie de pe actul de identitate;
  • Adeverinţă atribuire nr. CF, nr. Cadastral, cotă teren.
63
Contactează-ne!
Link-uri rapide