l-ghimbav
2018 – Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului LocalNr. Data Denumire Fișier
180 18/12/2018 HCL – 180/18.12.2018 Vizualizare
181 18/12/2018 HCL – 181/18.12.2018 Vizualizare
178 18/12/2018 HCL – 178/18.12.2018 Vizualizare
179 18/12/2018 HCL – 179/18.12.2018 Vizualizare
176 18/12/2018 HCL – 176/18.12.2018 Vizualizare
177 18/12/2018 HCL – 177/18.12.2018 Vizualizare
174 18/12/2018 HCL – 174/18.12.2018 Vizualizare
175 18/12/2018 HCL – 175/18.12.2018 Vizualizare
172 18/12/2018 HCL – 172/18.12.2018 Vizualizare
173 18/12/2018 HCL – 173/18.12.2018 Vizualizare
170 18/12/2018 HCL – 170/18.12.2018 Vizualizare
171 18/12/2018 HCL – 171/18.12.2018 Vizualizare
168 11/12/2018 HCL – 168/11.12.2018 Vizualizare
169 18/12/2018 HCL – 169/18.12.2018 Vizualizare
166 11/12/2018 HCL – 166/11.12.2018 Vizualizare
167 11/12/2018 HCL – 167/11.12.2018 Vizualizare
164 11/12/2018 HCL – 164/11.12.2018 Vizualizare
165 11/12/2018 HCL – 165/11.12.2018 Vizualizare
161 11/12/2018 HCL – 161/11.12.2018 Vizualizare
162 11/12/2018 HCL – 162/11.12.2018 Vizualizare
163 11/12/2018 HCL – 163/11.12.2018 Vizualizare
159 11/12/2018 HCL – 159/11.12.2018 Vizualizare
160 11/12/2018 HCL – 160/11.12.2018 Vizualizare
157 11/12/2018 HCL – 157/11.12.2018 Vizualizare
158 11/12/2018 HCL – 158/11.12.2018 Vizualizare
155 11/12/2018 HCL – 155/11.12.2018 Vizualizare
156 11/12/2018 HCL – 156/11.12.2018 Vizualizare
153 11/12/2018 HCL – 153/11.12.2018 Vizualizare
154 11/12/2018 HCL – 154/11.12.2018 Vizualizare
151 11/12/2018 HCL – 151/11.12.2018 Vizualizare
152 11/12/2018 HCL – 152/11.12.2018 Vizualizare
149 06/11/2018 HCL – 149/06.11.2018 Vizualizare
150 06/11/2018 HCL – 150/06.11.2018 Vizualizare
147 06/11/2018 HCL – 147/06.11.2018 Vizualizare
148 06/11/2018 HCL – 148/06.11.2018 Vizualizare
145 06/11/2018 HCL – 145/06.11.2018 Vizualizare
146 06/11/2018 HCL – 146/06.11.2018 Vizualizare
143 06/11/2018 HCL – 143/06.11.2018 Vizualizare
144 06/11/2018 HCL – 144/06.11.2018 Vizualizare
142 06/11/2018 HCL – 142/06.11.2018 Vizualizare
140 06/11/2018 HCL – 140/06.11.2018 Vizualizare
141 06/11/2018 HCL – 141/06.11.2018 Vizualizare
138 06/11/2018 HCL – 138/06.11.2018 Vizualizare
139 06/11/2018 HCL – 139/06.11.2018 Vizualizare
136 06/11/2018 HCL – 136/06.11.2018 Vizualizare
137 06/11/2018 HCL – 137/06.11.2018 Vizualizare
134 17/10/2018 HCL – 134/17.10.2018 – Aprobarea P.U.Z. „Zona de productie si depozitare, birouri, anexe” Vizualizare
135 17/10/2018 HCL – 135/17.10.2018 – Revocarea Hotararii Consiliului Local Ghimbav nr. 125/17.09.2018 Vizualizare
132 17/10/2018 HCL – 132/17.10.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 17 octombrie 2018 Vizualizare
133 17/10/2018 HCL – 133/17.10.2018 – Avizarea Regulamentului si a Caietului de sarcini privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov si aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori, prin curse regulate Vizualizare
131 10/10/2018 HCL – 131/10.10.2018 – Aprobarea numarului de autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate de UAT Orasul Ghimbav Vizualizare
128 10/10/2018 HCL – 128/10.10.2018 – Aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si asociatii familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orasului Ghimbav Vizualizare
129 10/10/2018 HCL – 129/10.10.2018 – Vanzarea unei suprafete de teren catre Ionele Octavian Constantin Vizualizare
130 10/10/2018 HCL – 130/10.10.2018 – Aprobarea Regulamentului pentru repartizarea si inchirierea locuintelor de serviciu de la adresa: str. Craciunelului nr. 12, din fondul locativ al orasului Ghimbav Vizualizare
126 10/10/2018 HCL – 126/10.10.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 10 octombrie 2018 Vizualizare
127 10/10/2018 HCL – 127/10.10.2018 – Aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila, a Transportului Public Brasov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritoriala de competenta a UAT membre de la care a primit mandat special, pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini si a studiului de oportunitate Vizualizare
123 17/09/2018 HCL – 123/17.09.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 17 septembrie 2018 Vizualizare
124 17/09/2018 HCL – 124/17.09.2018 – Aprobarea deplasarii delegatiei orasului Ghimbav la Bari – Italia in perioada 20-23 septembrie 2018 Vizualizare
125 17/09/2018 HCL – 125/17.09.2018 – Modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 54/29.03.2018 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general Vizualizare
121 17/09/2018 HCL – 121/17.09.2018 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna septembrie-noiembrie 2018 Vizualizare
122 17/09/2018 HCL – 122/17.09.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30.08.2018 Vizualizare
118 30/08/2018 HCL – 118/30.08.2018 – Acordarea pentru anul scolar 2018-2019 a pachetului cu rechizite scolare „Primul ghiozdan” Vizualizare
119 30/08/2018 HCL – 119/30.08.2018 – Modificarea si completarea art. 18 din HCL nr. 12/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de Sport din Orasul Ghimbav Vizualizare
120 30/08/2018 HCL – 120/30.08.2018 – Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Otodoxa Ghimbav II „Sf. Ap. Petru si Pavel” Vizualizare
116 30/08/2018 HCL – 116/30.08.2018 – Preluarea in domeniul public al Orasului Ghimbav a unor retele de apa si canalizare Vizualizare
117 30/08/2018 HCL – 117/30.08.2018 – Aprobare Documentatie cadastrala de comasare – alipire terenuri – situate in Orasul Ghimbav, str. Barsei nr. 13-21 (fosta str. Fagarasului), inscrise in CF nr. 105013/Ghimbav, cu nr. cad. 105013, CF nr. 105340/Ghimbav, cu nr. top 1031/49, CF nr. 105338/Ghimbav, cu nr. top 1031/50, CF nr. 105339/Ghimbav, cu nr. top 1031/51 si CF. nr. 105341/Ghimbav, cu nr. top 1031/52 Vizualizare
114 30/08/2018 HCL – 114/30.08.2018 – Indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL Ghimbav nr 95/2018 Vizualizare
115 30/08/2018 HCL – 115/30.08.2018 – Indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 80/2018 Vizualizare
112 30/08/2018 HCL – 112/30.08.2018 – Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 Vizualizare
113 30/08/2018 HCL – 113/30.08.2018 – Prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Orasului Ghimbav Vizualizare
110 30/08/2018 HCL – 110/30.08.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 31.07.2018 Vizualizare
111 30/08/2018 HCL – 111/30.08.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30 august 2018 Vizualizare
109 31/07/2018 HCL – 109/31.07.2018 – Modificarea unor functii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
107 31/07/2018 HCL – 107/31.07.2018 – Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, incepand cu data de 01.01.2018 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
108 31/07/2018 HCL – 108/31.07.2018 – Aprobarea contului de executie aferent trimestrului II al anului 2018 Vizualizare
105 31/07/2018 HCL – 105/31.07.2018 – Aprobarea Planului de actiune pentru energie durabila al Orasului Ghimbav Vizualizare
106 31/07/2018 HCL – 106/31.07.2018 – Aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata obligatiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Orasului Ghimbav Vizualizare
103 31/07/2018 HCL – 103/31.07.2018 – Aprobarea Temei de proiectare si a Notei conceptuale „Infiintare cresa in Orasul Ghimbav” Vizualizare
104 31/07/2018 HCL – 104/31.07.2018 – Actualizarea Studiului de frezabilitate pentru implementarea unui sistem de iluminat inteligent si telegestiune in Orasul Ghimbav Vizualizare
101 31/07/2018 HCL – 101/31.07.2018 – Acordarea unei dipome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 lei familiei Mihaly Elek di Dorina cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie Vizualizare
102 31/07/2018 HCL – 102/31.07.2018 – Aprobarea Studiului de frezabilitate „Modernizarea strazilor Nucului, Unirii, Progresului si Prunului, Orasul Ghimbav, Jud. Brasov” Vizualizare
99 31/07/2018 HCL – 99/31.07.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 31 iulie 2018 Vizualizare
100 31/07/2018 HCL – 100/31.07.2018 – Acordul Consiliului Local Ghimbav pentru demararea procedurii de infratire a Orasului Ghimbav cu localitatea Bad Neustadt din Germania Vizualizare
98 31/07/2018 HCL – 98/31.07.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 26.06.2018, a procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 27.06.2018 si a procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 02.07.2018 Vizualizare
94 26/06/2018 HCL – 94/26.06.2018 – Aprobarea unui contract de finantare Vizualizare
95 26/06/2018 HCL – 95/26.06.2018 – Acordarea unui drept de servitute de trecere in favoarea S.C. Continental Powertrain SRL Vizualizare
92 26/06/2018 HCL – 92/26.06.2018 – Aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta in anul 2018 Vizualizare
93 26/06/2018 HCL – 93/26.06.2018 – Aderarea Orasului Ghimbav ca membru al ASOCIATIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A TRANSPORTULUI PUBLIC BRASOV Vizualizare
90 26/06/2018 HCL – 90/26.06.2018 – Aprobare documentatie pentru cesionarea serviciului de iluminat public din orasul Ghimbav Vizualizare
91 26/06/2018 HCL – 91/26.06.2018 – Aprobarea Temei de proiectare si a Notei conceptuale pentru modernizare strazi in Orasul Ghimbav – str. Nucului, str. Prunului, str. Progresului si str. Unirii Vizualizare
88 26/06/2018 HCL – 88/26.06.2018 – Avizare P.U.Z. „Zona de productie si depozitare, birouri, anexe” Vizualizare
89 26/06/2018 HCL – 89/26.06.2018 – Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, incepand cu data de 01.01.2018 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
87 26/06/2018 HCL – 87/26.06.2018 – Aprobarea „Protocolului de predare-primire a investitiei Modernizarea infrastructurii rutiere urbane in zona Transilana din Orasul Ghimbav, etapa I si II, jud. Brasov – obiect Deviere si protejare conducta de transport gaze naturale 20, Ghimbav-Brasov I” Vizualizare
86 26/06/2018 HCL – 86/26.06.2018 – Acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 lei familiei Dascalescu Virgil si Lenuta cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie Vizualizare
84 26/06/2018 HCL – 84/26.06.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30.05.2018 Vizualizare
85 26/06/2018 HCL – 85/26.06.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 27 iunie 2018 Vizualizare
83 26/06/2018 HCL – 83/26.06.2018 – Constituirea Orasului Ghimbav ca parte civila in dosarul penal nr. 159/P/2017 Vizualizare
81 30/05/2018 HCL – 81/30.05.2018 – Conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” al Orasului Ghimbav dlui Comsa Dumitru Vizualizare
82 26/06/2018 HCL – 82/26.06.2018 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna iunie-august 2018 Vizualizare
80 30/05/2018 HCL – 80/30.05.2018 – Acceptarea donatiei dlui Ionescu Heroiu si a dlui Veres Mihai Sorin Vizualizare
78 30/05/2018 HCL – 78/30.05.2018 – Modificarea si completarea HCL Ghimbav nr. 33/15.03.2018 privind aprobare dezmembrare teren inscris in CF nr. 104351/Ghimbav, nr. cad. 104351 Vizualizare
79 30/05/2018 HCL – 79/30.05.2018 – Modificarea si completarea HCL Ghimbav nr. 62/26.04.2018 privind acordarea unui drept de servitute de trecere in favoarea ICCO PARC INDUSTRIAL SRL asupra terenului inscris in CF nr. 102891/Ghimbav, nr. cad. 102891, teren situat in localitatea Ghimbav, zona Transilana Vizualizare
76 30/05/2018 HCL – 76/30.05.2018 – Aprobarea inceperii procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a orasului Ghimbav Vizualizare
77 30/05/2018 HCL – 77/30.05.2018 – Indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 19/28.02.2018 Vizualizare
74 30/05/2018 HCL – 74/30.05.2018 – Aprobare Documentatie cadastrala pentru dezlipire imobil – str. Toporasului nr. 11 Vizualizare
75 30/05/2018 HCL – 75/30.05.2018 – Aprobarea achizitionarii de consultanta si asistenta juridica si reprezentare in justitie Vizualizare
71 30/05/2018 HCL – 71/30.05.2018 – Acceptarea donatiei dnei Munteanu Alina Elena Vizualizare
72 30/05/2018 HCL – 72/30.05.2018 – Acceptarea donatiei S.C. Nym House S.R.L. Vizualizare
73 30/05/2018 HCL – 73/30.05.2018 – Acordarea unei diplome aniversare si a unui premiu in valoare de 1500 lei dlui Marian Alesandru – veteran de razboi Vizualizare
68 30/05/2018 HCL – 68/30.05.2018 – Completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, incepand cu data de 01.01.2018 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
69 30/05/2018 HCL – 69/30.05.2018 – Modificarea unor functii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav in vederea promovarii Vizualizare
70 30/05/2018 HCL – 70/30.05.2018 – Acceptarea donatiei dlui Chiriac Dragos Vizualizare
66 30/05/2018 HCL – 66/30.05.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 26.04.2018 Vizualizare
67 30/05/2018 HCL – 67/30.05.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30 mai 2018 Vizualizare
64 26/04/2018 HCL – 64/26.04.2018 – Completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, incepand cu data de 01.01.2018 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
65 26/04/2018 HCL – 65/26.04.2018 – Anularea art. III, litera b), alin. 3 si modificarea alin. 3 art. II din Contractul cadru de locatiune pentru suprafete cu destinatie de locuinta, anexa la HCL Ghimbav nr. 125/31.10.2017 Vizualizare
62 26/04/2018 HCL – 62/26.04.2018 – Acordarea unui drept de servitute de trecere in favoarea S.C. ICO PARC INDUSTRIAL SRL asupra terenului inscris in CF nr. 102891/Ghimbav, nr. cad. 102891, teren situat in localitatea Ghimbav, zona Transilana Vizualizare
63 26/04/2018 HCL – 63/26.04.2018 – Scutirea Asociatiei „Samariteanul Milos” de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2018 Vizualizare
60 26/04/2018 HCL – 60/26.04.2018 – Completarea preambulului din HCL Ghimbav nr. 37, 38 si 39 din data de 15.03.2018 Vizualizare
61 26/04/2018 HCL – 61/26.04.2018 – Indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 40/15.03.2018 Vizualizare
58 26/04/2018 HCL – 58/26.04.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 29.03.2018 Vizualizare
59 26/04/2018 HCL – 59/26.04.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a ConsiliuluiLocal al Orasului Ghimbav din data de 26 aprilie 2018 Vizualizare
57 29/03/2018 HCL – 57/29.03.2018 – Preluarea in domeniul public al Orasului Ghimbav a unor retele de apa si canalizare Vizualizare
55 29/03/2018 HCL – 55/29.03.2018 – Acceptarea donatiei dlui Cofeiu Marius Vizualizare
56 29/03/2018 HCL – 56/29.03.2018 – Trecerea din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav inscris in CF. nr. 101375/Ghimbav, nr. top 1031/75 Vizualizare
52 29/03/2018 HCL – 52/29.03.2018 – Modificarea art. 2, litera d), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 13/23.01.2018 privind actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele apa si canalizare menajera in zona Livada II” Vizualizare
53 29/03/2018 HCL – 53/29.03.2018 – Aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2017-2018 – semestrul II precum si a cuantumului acestora Vizualizare
54 29/03/2018 HCL – 54/29.03.2018 – Aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general Vizualizare
50 29/03/2018 HCL – 50/29.03.2018 – Modificarea art. 2, litera a), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 11/23.01.2018 privind actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele apa in zona Transilana II” Vizualizare
51 29/03/2018 HCL – 51/29.03.2018 – Modificarea art. 2, litera a), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 12/23.01.2018 privind actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II” Vizualizare
48 29/03/2018 HCL – 48/29.03.2018 – Modificarea art 1 din HCL Ghimbav nr. 35/15.03.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 – „Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II” Vizualizare
49 29/03/2018 HCL – 49/29.03.2018 – Modificarea art 1 din HCL Ghimbav nr. 36/15.03.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 – „Extindere retele de apa si canalizare menajera in zona Livada II” Vizualizare
45 29/03/2018 HCL – 45/29.03.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 15.03.2018 Vizualizare
46 29/03/2018 HCL – 46/29.03.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 29 martie 2018 Vizualizare
47 29/03/2018 HCL – 47/29.03.2018 – Modificarea art 1 din HCL Ghimbav nr. 34/15.03.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 – „Extindere retele apa in zona Transilana II” Vizualizare
42 15/03/2018 HCL – 42/15.03.2018 – Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL-2017-2020 „Infiintare cresa in orasul Ghimbav, Jud. Brasov” Vizualizare
43 15/03/2018 HCL – 43/15.03.2018 – Acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 lei familiei Toader Gheorghe si Maria cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie Vizualizare
44 15/03/2018 HCL – 44/15.03.2018 – Acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 lei familiei Susu Florinel si Aspazia cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie Vizualizare
40 15/03/2018 HCL – 40/15.03.2018 – Completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Ghimbav Vizualizare
41 15/03/2018 HCL – 41/15.03.2018 – Actualizare Studiu de frezabilitate „Infiintare cresa in orasul Ghimbav, Jud. Brasov” Vizualizare
38 15/03/2018 HCL – 38/15.03.2018 – Trecerea din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului inscris in CF nr. 103398/Ghimbav, nr. top 831/11 Vizualizare
39 15/03/2018 HCL – 39/15.03.2018 – Trecerea din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului inscris in CF nr. 105235/Ghimbav, nr. top 831/10 Vizualizare
35 15/03/2018 HCL – 35/15.03.2018 – Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local al obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 – „Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II” Vizualizare
36 15/03/2018 HCL – 36/15.03.2018 – Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local al obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 – „Extindere retele de apa sicanalizare menajera in zona Livada II” Vizualizare
37 15/03/2018 HCL – 37/15.03.2018 – Trecerea din proprietatea privata a Statului Roman in domeniul public al Orasului Ghimbav si in administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului inscris in CF nr. 103373/Ghimbav, nr. top 803/11 Vizualizare
33 15/03/2018 HCL – 33/15.03.2018 – Aprobare dezmembrare teren inscris in CF nr. 104351/Ghimbav, nr. cad. 104351 Vizualizare
34 15/03/2018 HCL – 34/15.03.2018 – Aprobarea asigurarii cofinantarii din bugetul local al obiectivului de investitii al Orasului Ghimbav care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 – „Extindere retele apa in zona Transilana II” Vizualizare
31 15/03/2018 HCL – 31/15.03.2018 – Vanzarea unei suprafete de pamant catre Urda Vasile Cristian, Urda Monica Oana, Vecinu Daniel si Vecinu Adriana Mihaela Vizualizare
32 15/03/2018 HCL – 32/15.03.2018 – Preluarea in domeniul public al Orasului Ghimbav a unor retele de apa si canalizare Vizualizare
30 15/03/2018 HCL – 30/15.03.2018 – Acceptarea donatiei dlui Stoica Zaharie si a dnei Stoica Liliana Vizualizare
27 15/03/2018 HCL – 27/15.03.2018 – Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Ghimbav pentru anul 2018 Vizualizare
28 15/03/2018 HCL – 28/15.03.2018 – Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Ghimbav Vizualizare
29 15/03/2018 HCL – 29/15.03.2018 – Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Ghimbav Vizualizare
25 15/03/2018 HCL – 25/15.03.2018 – Incetarea de drept a mandatului de consilier local al nei Coltea Gabriela, din partea PSD si validarea mandatului de consilier local supleant al dlui Petrescu Vlad, din partea PSD Vizualizare
26 15/03/2018 HCL – 26/15.03.2018 – Aprobarea bugetului local pe anul 2018 Vizualizare
23 15/03/2018 HCL – 23/15.03.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 23.01.2018 si a procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 28.02.2018 Vizualizare
24 15/03/2018 HCL – 24/15.03.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 15 martie 2018 Vizualizare
20 28/02/2018 HCL – 20/28.02.2018 – Infiintarea unor noi statii publice pentru cursele regulate de persoane in regim judetean Vizualizare
21 28/02/2018 HCL – 21/28.02.2018 – Modificarea art. 2 din HCL Ghimbav nr. 29/30.09.2016 privind numirea Comisiei speciale de analiza si verificare a modului de respectare a destinatiei fondurilor alocate unitatilor de cult precum si justificarea utilizarii acestora Vizualizare
22 15/03/2018 HCL – 22/15.03.2018 – Alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna martie-mai 2018 Vizualizare
18 23/01/2018 HCL – 18/23.01.2018 – Acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 lei familiei Munteanu Fratila si Elisabetacu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie Vizualizare
19 28/02/2018 HCL – 19/28.02.2018 – Repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin HCL nr. 144/2017 Vizualizare
15 23/01/2018 HCL – 15/23.01.2018 – Reducerea cu 50% de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2018 datorat de dna Popa Ana Vizualizare
16 23/01/2018 HCL – 16/23.01.2018 – Acordarea inlesnirilor de plata dlui Necsanu Mihai Vizualizare
17 23/01/2018 HCL – 17/23.01.2018 – Modificarea H.C.L. Ghimbav nr. 92/27.07.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti Vizualizare
13 23/01/2018 HCL – 13/23.01.2018 – Actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele de apa si canalizare menajera in zona Livada II” Vizualizare
14 23/01/2018 HCL – 14/23.01.2018 – Scutirea Fundatiei Pentru Copii Abandonati de la plata impozitului pe cladire si teren aferent anului 2018 Vizualizare
10 23/01/2018 HCL – 10/23.01.2018 – Aprobare documentatie pentru concesionarea serviciului de iluminat public din Orasul Ghimbav Vizualizare
11 23/01/2018 HCL – 11/23.01.2018 – Actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele apa in zona Transilana II” Vizualizare
12 23/01/2018 HCL – 12/23.01.2018 – Actualizare Studiu de frezabilitate „Extindere retele canalizare menajera in zona Transilana II” Vizualizare
7 23/01/2018 HCL – 7/23.01.2018 – Aprobare Documentatie cadastrala pentru apartamentare – str. Craciunelului, nr. 13 Vizualizare
8 23/01/2018 HCL – 8/23.01.2018 – Acceptarea donatiei dlui Popescu Gheorghe si a dnei Popescu Elena Vizualizare
9 23/01/2018 HCL – 9/23.01.2018 – Aprobare D.A.L.I. – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie „Infrastructura rutiere DN 1 – str. Lunga – str. Victoriei: Amenajare platforma parcare si trotuar – str. Fagarasului nr. 25” Vizualizare
5 23/01/2018 HCL – 5/23.01.2018 – Aprobare Documentatie cadastrala pentru apartamentare – str. Craciunelului, nr. 11 Vizualizare
6 23/01/2018 HCL – 6/23.01.2018 – Aprobare Documentatie cadastrala pentru apartamentare – str. Craciunelului, nr. 12 Vizualizare
2 23/01/2018 HCL – 2/23.01.2018 – Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 23 ianuarie 2018 Vizualizare
3 23/01/2018 HCL – 3/23.01.2018 – Stabilirea, incepand cu data de 01.01.2018 a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Ghimbav Vizualizare
4 23/01/2018 HCL – 4/23.01.2018 – Aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din localitatea Ghimbav pentru anul scolar 2018-2019 Vizualizare
1 23/01/2018 HCL – 1/23.01.2018 – Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 13.12.2018 Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

25
Contactează-ne!
Link-uri rapide