l-ghimbav
2020 – Documente PublicateData Denumire Fișier
23/11/2020 Autorizații de construire/desființare emise sau prelungite în anul 2020 – Situație actualizată la data 31.10.2020 Vizualizare
23/11/2020 Certificate urbanism emise în anul 2020 – Situație actualizată la data 31.10.2020 Vizualizare
25/09/2020 Anunț – Etapă de Informare și consultare a publicului privind Inițiere P.U.Z. – „Centrală producere energie electrică”, în Ghimbav, pe terenul identificat prin CF 100014 Ghimbav, nr. cad. 100014, jud. Brașov, în vederea informării și consultării publicului interesat. Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind etapa de inițiere a planului urbanistic zonal în perioada: 31.08.2020- 30.09.2020. Vizualizare
23/06/2020 Consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ “ZONĂ DE SPAȚII DE DEPOZITARE / LOGISTICĂ, PRODUCȚIE, COMERȚ ȘI SERVICII, BIROURI”, întocmită pentru terenurile situate în intravilanul orașului Ghimbav, identificate prin CF nr. 101881 (37926 mp) și CF nr. 101608 (36546 mp), precum și pentru terenul situat în extravilanul UAT Ghimbav, identificat prin CF nr. 105590 (37926 mp), acestea fiind în proprietatea SC ZARAZA LAND INTL SRL și a d-lor Tudor Eugeniu-Alexandru / Tudor Mihaela-Georgeta / Tudor Eugenia-Mariana. Perioada de consultare va fi cuprinsă între 22.06.2020-06.07.2020. Eventualele obiecțiuni sau sugestii se vor înregistra în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanismului din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
12/06/2020 Consultare publică pentru elaborare propuneri finale în vederea informării și consultării publicului asupra PUZ- zonă de prestări servicii, turism, depozitare, mică industrie în orașul Ghimbav, DN1-DN73, pe terenurile identificate în Cartea Funciară cu nr.103304, nr.101923, nr.102180, nr.102236, nr.103644 și nr.102156, având ca inițiator SC KAMPUR COM SRL, perioada de consultare a publicului este între 16.06.2020- 29.06.2020. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea teritoriului și Urbanismului din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav. Vizualizare
07/05/2020 07.05.2020 – Consultare publică referitoare la – Modificare P.U.Z. – Zonă de Prestări servicii, Depozitare, Mică industrie; localitatea Ghimbav, zona DN1-DN73 / inițiator: BABITA Ciprian / elaborator: SC MGM Urban Proiect SRL / Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor disponibile, la sediul Primăriei orașului Ghimbav, în perioada 07.05.2020 și 27.05.2020, între orele 08:00-16:30. Vizualizare
27/04/2020 Consultare asupra propunerii finale – P.U.Z. – zonă rezidențială, propus între DE308/2 (în prelungire str. Gențianei) și DE309 (în prelungire str. Margaretei), pe terenul situat în extravilanul UAT Ghimbav, identificat în Cartea Funciară cu CF nr. 100023, având ca inițiator SC Nym House SRL. Perioada de consultare a publicului este între 27.04.2020-11.05.2020. Vizualizare
23/04/2020 23.04.2020 – Consultatrea publică, referitoare la Informarea preliminară a Studiului de Oportunitate întocmit pentru Plan Urbanistic Zonal – “Zonă mixtă, comerț, servicii, mică industrie, depozitare”, pe terenul situat în intravilanul UAT Ghimbav, în sud-estul orașului, identificat în Cartea Funciară cu CF nr. 100751, CF nr. 106225, CF nr. 106226, CF nr. 106229 și CF nr. 106230, având ca inițiator SC RA-RA DEVELOPMENT SRL. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 22.04.2020 – 07.05.2020, conform programului de lucru. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav. Vizualizare
20/02/2020 Anunț – Dezbatere publică referitoare la etapa de avizare P.U.Z. „ÎNTOCMIRE P.U.Z. – ZONĂ DE PRESTĂRI SERVICII, DEPOZITARE, MICĂ INDUSTRIE, DN 73, KM5, orașul Ghimbav, județul Brașov”. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 20.02.2020 – 12.03.2020, conform programului de lucru. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrate în această perioadă și înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Ghimbav. Vizualizare
19/02/2020 Panou Prezentare – Intenție elaborare PUZ – modificare zonă locuințe individuale sau cuplate în zonă de louințe colective de mici dimensiuni – Faza: Elaborare propuneri finale în vederea aprobării PUZ și a obținerii „Avizului de mediu”. Amplasament: Cartierul Florilor, Sudul Orașului Ghimbav, între străzile: Margaretei, Lămâiței, Orhideei și Crizantemei Vizualizare
Data Denumire Fișier

142
Contactează-ne!
Link-uri rapide