l-ghimbav
2023 – Documente PublicateData Denumire Fișier
15/02/2023 Anunț – ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR PUZ – „ZONA INDUSTRIALĂ TRANSILANA. OBIECTIV SECUNDAR: CENTRU EXPOZIȚIONAL ȘI ȘCOALĂ PROFESIONALĂ ȘI DE AVIAȚIE” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, zona industrială Transilana și Transilana II , beneficiar – Primăria orașului Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 15.02.2023 – 11.03.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
15/02/2023 Anunț – ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR PUZ – „ZONA MUCAVA” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, zona Mucava – modernizare drum de legătură între zona Mucava și zona Moara Veche, beneficiar – Primăria orașului Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 15.02.2023 – 11.03.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
15/02/2023 Anunț – ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR PUZ – „AMENAJARE PROMENADĂ STRADA MORII” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, str. Morii – segment nr. 141–159, beneficiar – Primăria orașului Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 15.02.2023 – 11.03.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
13/03/2023 Informare: Lansare consultare publică – PUG Ghimbav – Studii de fundamentare – Martie 2023 Vizualizare
03/07/2023 Anunț – Etapă preliminară – Inițiere PUZ – „ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE DN1 ȘI CENTURA OCOLITOARE A BRAȘOVULUI” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, zona cuprinsă între DN1 și CENTURA OCOLITOARE a Brașovului , beneficiar – Primăria orașului Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 03.07.2023 – 27.07.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
03/07/2023 Anunț – Etapă preliminară – Inițiere PUZ – „AMENAJARE ZONĂ ISTORICĂ PROTEJATĂ” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, zona cuprinsă între – la Nord: strada Făgărașului, la Sud: strada Morii, rondul de lângă moară și limite proprități private, la Est: râul Ghimbășel, la Vest: spatele parcelelor cu acces din str. Unirii, beneficiar – Primăria orașului Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 03.07.2023 – 27.07.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
19/07/2023 19.07.2023 – Anunț – Etapa pregătitoare PUZ – „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚII SERVICII – DEPOZITARE” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, Calea Brașovului nr. 13, pe terenul identificat prin nr. cad. 107999 acesta fiind în proprietatea SC LIVIO-DARIO SRL. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 19.07.2023 – 12.08.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
02/08/2023 02.08.2023 – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Brașov – Răspuns la Adresa nr. 18537/19.07.2023 a Primăriei Orașului Ghimbav Vizualizare
11/09/2023 Anunț – PREGĂTITOARE – ANUNȚAREA INTENȚIEI DE ELABORARE, pentru PUZ- LOCUINȚE INDIVIDUALE în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, str. Margaretei Fn, Ghimbav, beneficiar – SC. NYM HOUSE SRL, str. Zambilei nr 3, Oraș Ghimbav jud. Brașov. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 11.09.2023 – 28.09.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Nu există fișiere
11/09/2023 Anunț – ETAPA PREGĂTITOARE – ANUNȚAREA INTENȚIEI DE ELABORARE, pentru PUZ – ZONĂ ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE, DEPOZITARE ȘI SERVICII în Ghimbav, jud. Brașov, extravilan, str. Margaretei Fn, Ghimvab, beneficiar – SC. BYC CONCEPT4YOU SRL, str. Dorobantilor 1 C, Mun . Brașov jud. Brașov. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 11.09.2023 – 28.09.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Nu există fișiere
11/09/2023 Anunț – ETAPA DE DOCUMENTARE ȘI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – pentru PUZ – CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚII SERVICII-DEPOZITARE, în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, Calea. Brașovului nr 13, Ghimvab, beneficiar – SC. LIVIO DARIO SRL, Mun. Alba Iulia , str. Fântinele nr 58, jud. Alba. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 11.09.2023 – 28.09.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Nu există fișiere
11/09/2023 Anunț – ETAPA DE DOCUMENTARE ȘI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE – pentru PUZ – LOCUINȚE INDIVIDUALE, LOCUINȚE CUPLATE, LOCUINȚE INȘIRUITE, LOCUINȚE COLECTIVE, DOTĂRI, SERVICII, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DRUMURI DE ACCES, în Ghimbav, jud. Brașov, extravilan, identificat prin CF: 102572, 102852, 102856, 102284, Ghimbav, beneficiar – PFA – TEODORESCU VLAD-MIHAI, Mun . Brașov, B-dul. Victoriei nr 12, jud. Brașov. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 11.09.2023 – 28.09.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Nu există fișiere
29/09/2023 Anunț – ETAPĂ DE DOCUMENTARE ȘI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE, pentru PUZ – LOCUINȚE INDIVIDUALE în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, str. Margaretei Fn, Ghimbav, beneficiar – S.C. NYM HOUSE SRL, str. Zambilei nr 3, Oraș Ghimbav jud. Brașov. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 29.09.2023 – 19.10.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
17/10/2023 Anunț – Etapa Pregătitoare – PUZ – „MODIFICATOR – ZONĂ PRESTĂRI SERVICII, MICĂ INDUSTRIE, BIROURI ȘI DEPOZITE” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, pe terenurile identificate prin CF nr. 102397 și CF nr. 102399, acestea fiind în proprietatea dnei Popa Eleonora-Eniko. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 17.10.2023 – 10.11.2023. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
31/12/2023 31.12.2023 – Certificate urbanism emise în anul 2023 – Situație actualizată la 31.12.2023 Vizualizare
31/12/2023 31.12.2023 – Autorizații de construire/desființare emise sau prelungite în anul 2023 – Situație actualizată la 31.12.2023 Vizualizare
Data Denumire Fișier

61
Contactează-ne!
Link-uri rapide