l-ghimbav
2020 – Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului LocalNr. Data Denumire Fișier
118 22/12/2020 HCL 118/22.12.2020 Inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al Orașului Ghimbav Vizualizare
119 22/12/2020 HCL 119/22.12.2020 Aprobare PUZ „Modificare zonă de locuințe individuale/cuplate în zonă de locuințe colective de mici dimensiuni str. Lămâiței str. Crizantemei str. Margaretei” beneficiari S.C. Terra City SRL, BUMBARU Ciprian Leonid și S.C. Vil Imob SRL Vizualizare
115 22/12/2020 HCL 115/22.12.2020 Aprobare Documentației cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (tarlaua 42 parcela 308/2) Vizualizare
116 22/12/2020 HCL 116/22.12.2020 Aprobare Documentației cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (tarlaua 43 parcela 309) Vizualizare
117 22/12/2020 HCL 117/22.12.2020 Completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2018, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
113 22/12/2020 HCL 113/22.12.2020 Acceptarea donației dlui BALINT Mihai și a dnei BALINT Cornelia Anuța Vizualizare
114 22/12/2020 HCL 114/22.12.2020 Acceparea donației dlui CĂIENAR Bogdan, a dlui CĂIENAR Adrian și a dnei CĂIENAR Carmen Vizualizare
110 22/12/2020 HCL 110/22.12.2020 Completarea HCL Ghimbav nr. 73/28.05.2008 privind atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003 dnei SABĂU Lăcrămioara Vizualizare
111 22/12/2020 HCL 111/22.12.2020 Modificarea HCL Ghimbav nr. 93/27.07.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor Vizualizare
112 22/12/2020 HCL 112/22.12.2020 Modificarea HCL Ghimbav nr. 92/27.07.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți Vizualizare
108 22/12/2020 HCL 108/22.12.2020 Numirea Comisiei speciale de analiză și verificare a modului de respectare a destinației fondurilor alocare unităților de cult precum și justificarea utilizării acestora Vizualizare
109 22/12/2020 HCL 109/22.12.2020 Modificarea punctului 3 din Anexa nr. 1 la HCL Ghimbav nr. 129/28.11.2017 privind acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, pentru împlinirea vârstei de 100 de ani și pentru veteranii de război Vizualizare
106 22/12/2020 HCL 106/22.12.2020 Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2021 Vizualizare
107 22/12/2020 HCL 107/22.12.2020 Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
104 22/12/2020 HCL 104/22.12.2020 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27.11.2020 Vizualizare
105 22/12/2020 HCL 105/22.12.2020 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 22 decembrie 2020 Vizualizare
103 27/11/2020 HCL 103/27.11.2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ghimbav în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ghimbav Vizualizare
100 27/11/2020 HCL 100/27.11.2020 Încheierea unor contracte de asistență juridică Vizualizare
101 27/11/2020 HCL 101/27.11.2020 Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
102 27/11/2020 HCL 102/27.11.2020 Numirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale Vizualizare
98 27/11/2020 HCL 98/27.11.2020 Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei BĂJINARU Ion și Milania cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie Vizualizare
99 27/11/2020 HCL 99/27.11.2020 Aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2020 2021 semestrul I precum și a cuantumului acestora Vizualizare
95 27/11/2020 HCL 95/27.11.2020 Acceptarea donației dlui VIDAN Dumitru Vizualizare
96 27/11/2020 HCL 96/27.11.2020 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
97 27/11/2020 HCL 97/27.11.2020 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
92 27/11/2020 HCL 92/27.11.2020 Acceptarea donației dnei NICHITA LUPU Loredana Maria Vizualizare
93 27/11/2020 HCL 93/27.11.2020 Acceptarea donației S.C. Leabay Construct SRL Vizualizare
94 27/11/2020 HCL 94/27.11.2020 Acceptarea donației dlui STAMATE Ion și a dnei STAMATE Lidia Vizualizare
90 27/11/2020 HCL 90/27.11.2020 Îndreptare eroare materială în cuprinsul HCL nr. 31/29.06.2020 Vizualizare
91 27/11/2020 HCL 91/27.11.2020 Acceptarea donației dlui IORGA Liviu și a dnei IORGA Nela Vizualizare
87 27/11/2020 HCL 87/27.11.2020 Modificarea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
88 27/11/2020 HCL 88/27.11.2020 Completarea HCL nr. 173/2018 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Orașului Ghimbav Vizualizare
89 27/11/2020 HCL 89/27.11.2020 Completarea unor hotărâri ale Consiliului Local Ghimbav având ca obiect acceptarea unor donații de către Orașul Ghimbav Vizualizare
84 27/11/2020 HCL 84/27.11.2020 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
85 27/11/2020 HCL 85/27.11.2020 – Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
86 27/11/2020 HCL 86/27.11.2020 Modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2018 a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
82 27/11/2020 HCL 82/27.11.2020 Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 18.11.2020 Vizualizare
83 27/11/2020 HCL 83/27.11.2020 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27 noiembrie 2020 Vizualizare
79 18/11/2020 HCL 79/18.11.2020 Depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Brașov Vizualizare
80 18/11/2020 HCL 80/18.11.2020 Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
81 18/11/2020 HCL 81/18.11.2020 Alegerea viceprimarului Orașului Ghimbav Vizualizare
78 18/11/2020 HCL 78/18.11.2020 Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului Ghimbav pe o perioadă de 3 luni Vizualizare
75 03/08/2020 HCL 75/03.08.2020 Aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
76 03/08/2020 HCL 76/03.08.2020 Aprobarea acordării unor facilități fiscale pentru anul 2020 Vizualizare
77 03/08/2020 HCL 77/03.08.2020 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxa Ghimbav II „Sf. Ap. Petru și Pavel” Vizualizare
73 03/08/2020 HCL 73/03.08.2020 Acceptarea donației dlui Spiridon Dumitru Vizualizare
74 03/08/2020 HCL 74/03.08.2020 Ajustarea tarifelor la activitățile de salubrizare Vizualizare
72 03/08/2020 HCL 72/03.08.2020 Acceptarea donației dlui Bujor Cristian Cosmin Vizualizare
69 03/08/2020 HCL 69/03.08.2020 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
70 03/08/2020 HCL 70/03.08.2020 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
71 03/08/2020 HCL 71/03.08.2020 Acceptarea donației dnei Turcu Maria, Turcu Diana și a dlui Turcu Adrian Vizualizare
68 03/08/2020 HCL 68/03.08.2020 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
66 03/08/2020 HCL 66/03.08.2020 Aprobarea contului anul de execuție al bugetului local pe anul 2019 Vizualizare
67 03/08/2020 HCL 67/03.08.2020 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului II al anului 2020 Vizualizare
64 03/08/2020 HCL 64/03.08.2020 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 02.07.2020 Vizualizare
65 03/08/2020 HCL 65/03.08.2020 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 3 august 2020 Vizualizare
63 03/08/2020 HCL 63/03.08.2020 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29.06.2020 Vizualizare
61 02/07/2020 HCL 61/02.07.2020 Scutirea „Fundației pentru Copii abandonați” de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului 2020 Vizualizare
62 02/07/2020 HCL 62/02.07.2020 Aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți Vizualizare
59 02/07/2020 HCL 59/02.07.2020 Îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL Ghimbav Nr. 153/28.11.2019 Vizualizare
60 02/07/2020 HCL 60/02.07.2020 Aprobare PUZ „Zonă activități productive și servicii” beneficiar Unicredit Leasing Corporation IFN SA proiect nr. 18/martie 2016 Vizualizare
57 02/07/2020 HCL 57/02.07.2020 Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei Acatrinei Traian și Carolina cu ocazia împliniii a 50 de ani de la căsătorie Vizualizare
58 02/07/2020 HCL 58/02.07.2020 Aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță în anul 2020 Vizualizare
55 02/07/2020 HCL 55/02.07.2020 Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei Roman Costachi și Viorica cu ocazia împliniii a 50 de ani de la căsătorie Vizualizare
56 02/07/2020 HCL 56/02.07.2020 Acordarea unei diplome de fidelitate și a unui premiu în valoare de 2000 lei familiei Dumitrache Dumitru și Rodica cu ocazia împliniii a 50 de ani de la căsătorie Vizualizare
53 02/07/2020 HCL 53/02.07.2020 Acceptarea donației S.C. Nym House S.R.L. Vizualizare
54 02/07/2020 HCL 54/02.07.2020 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Orășenești Ghimbav Vizualizare
51 02/07/2020 HCL 51/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Knight Colin și a dnei Knight Vergu Mihaela Vizualizare
52 02/07/2020 HCL 52/02.07.2020 Acceptarea donației dnei Florescu Rosse Marie Vizualizare
50 02/07/2020 HCL 50/02.07.2020 Acceptarea donației dnei Heroiu Angela Teodora Vizualizare
49 02/07/2020 HCL 49/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Ciobanu Viorel Vizualizare
46 02/07/2020 HCL 46/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Opriș Daniel Adrian și a dnei Opriș Emilia Camelia Vizualizare
47 02/07/2020 HCL 47/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Lisi Francesco Vizualizare
48 02/07/2020 HCL 48/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Burducea-Bizdideanu Claudiu Ilie și a dnei Burducea-Bizdideanu Cristina Vizualizare
44 02/07/2020 HCL 44/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Moisa Marius Dumitru și a dnei Moisa Crina Florina Vizualizare
45 02/07/2020 HCL 45/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Popa Daniel Vasile și a dnei Popa Simona Maria Vizualizare
42 02/07/2020 HCL 42/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Drenea Laurențiu Cătălin și a dnei Drenea Iuliana Ștefania Vizualizare
43 02/07/2020 HCL 43/02.07.2020 Acceptarea donației dlui Szeker Marius Mihaly și a dnei Szeker Loredana Vizualizare
39 02/07/2020 HCL 39/02.07.2020 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2020 Vizualizare
40 02/07/2020 HCL 40/02.07.2020 Modificarea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Ghimbav Vizualizare
41 02/07/2020 HCL 41/02.07.2020 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
37 02/07/2020 HCL 37/02.07.2020 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 02 iulie 2020 Vizualizare
38 02/07/2020 HCL 38/02.07.2020 Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
35 02/07/2020 HCL 35/02.07.2020 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.02.2020 Vizualizare
36 02/07/2020 HCL 36/02.07.2020 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 03.03.2020 Vizualizare
34 29/06/2020 HCL 34/29.06.2020 Inițierea procedurii prin înaintarea către Consiliul Județean Brașov a cererii de trecere a sectorului de drum județean 103C și 101A, din proprietatea publică a Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în proprietatea publică a Orașului Ghimbav și administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
33 29/06/2020 HCL 33/29.06.2020 Inițierea procedurii prin înaintarea către Guvernul Romnâniei a cererii de trecere a sectorului de drum național DN 73B, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Orașului Ghimbav și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
32 29/06/2020 HCL 32/29.06.2020 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
29 29/06/2020 HCL 29/29.06.2020 Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 29 iunie 2020 Vizualizare
30 29/06/2020 HCL 30/29.06.2020 Completarea și modificarea HCL 173/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Orașului Ghimbav Vizualizare
31 29/06/2020 HCL 31/29.06.2020 Aprobarea asigurării cofinanțării din bugetul local a obiectivului de investiții al Orașului Ghimbav care beneficiază de finanțare prin PNDL „Înființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov” Vizualizare
28 29/06/2020 HCL 28/29.06.2020 Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna iunie august 2020 Vizualizare
14 28/02/2020 HCL 14/28.02.2020 Aprobare P.U.Z. „Modificare zonă de lucuințe individuală/cuplate în zonă de locuințe colective de mici dimensiuni” beneficiar SC GSG Tranzacții SRL Vizualizare
13 28/02/2020 HCL 13/28.02.2020 Aprobare P.U.Z. „Modificare zonă de lucuințe individuală/cuplate în zonă de locuințe colective de mici dimensiuni” beneficiar SC Space Rent ZVF SRL Vizualizare
11 28/02/2020 HCL 11/28.02.2020 Modificarea Anexei nr. 2 Cap. I. Obiectul locațiunii și durata la HCL Ghimbav nr. 108/03.09.2019 privind aprobarea încheierii contractelor de locațiune pentru suprafețe cu destinația de locuințe Vizualizare
12 28/02/2020 HCL 12/28.02.2020 Aprobarea realizării obiectivului de investiții „Amenajare peisagistică esplanadă verde în localitatea Ghimbav” Vizualizare
9 28/02/2020 HCL 9/28.02.2020 Încheierea unui contract de asistență juridică cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina Vizualizare
10 28/02/2020 HCL 10/28.02.2020 Actualizare Studiu de frezabilitate „Înființare creșă în Orașul Ghimbav, Jud. Brașov” Vizualizare
8 28/02/2020 HCL 8/28.02.2020 Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraodrdinare a consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.02.2020 Vizualizare
6 23/01/2020 HCL – 6/23.01.2020 – Actualizare Deviz general la lucrarea „Modernizarea străzilor Genţianei şi Zambilei, Oraşul Ghimbav, Jud. Braşov” Vizualizare
7 23/01/2020 HCL – 7/23.01.2020 – Scutirea Asociației „Samariteanul Milos” de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului 2020 Vizualizare
5 23/01/2020 HCL – 5/23.01.2020 – Încheierea unui contract de asistenţă juridică cu cabinet individual de avocatură Burcuţă Paraschiva Vizualizare
3 23/01/2020 HCL – 3/23.01.2020 – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 23.01.2020 Vizualizare
4 23/01/2020 HCL – 4/23.01.2020 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 9/30.01.2019 privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol pe raza Oraşului Ghimbav Vizualizare
1 23/01/2020 HCL – 1/23.01.2020 – Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 18.12.2019 Vizualizare
2 23/01/2020 HCL – 2/23.01.2020 – Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 23.12.2019 Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

23
Contactează-ne!
Link-uri rapide