l-ghimbav
2021 – Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului LocalNr. Data Denumire Fișier
191 27/12/2021 HCL 191/27.12.2021 Aprobarea premierii unor sportivi precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite Vizualizare
189 27/12/2021 HCL 189/27.12.2021 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
190 27/12/2021 HCL 190/27.12.2021 Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din localitatea Ghimbav pentru anul școlar 2022-2023 Vizualizare
187 27/12/2021 HCL 187/27.12.2021 Majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2022, pentru clădirea situată în Orașul Ghimbav, str. Nouă nr. 193, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită Vizualizare
188 27/12/2021 HCL 188/27.12.2021 Modificarea HCL Ghimbav nr. 116/22.12.2020 Vizualizare
185 27/12/2021 HCL 185/27.12.2021 Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2022, pentru clădirea situată în Orașul Ghimbav, str. Lungă nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită Vizualizare
186 27/12/2021 HCL 186/27.12.2021 Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2022, pentru clădirea situată în Orașul Ghimbav, str. Școlii nr. 253, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită Vizualizare
183 27/12/2021 HCL 183/27.12.2021 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxa Ghimbav II „Sf. Ap. Petru și Pavel” Vizualizare
184 27/12/2021 HCL 184/27.12.2021 Încheierea unui contract de asistență juridică cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina Vizualizare
181 27/12/2021 HCL 181/27.12.2021 Aprobarea cumpărării unui imobil de către Orașul Ghimbav Vizualizare
182 27/12/2021 HCL 182/27.12.2021 Aprobarea cumpărării unui imobil de către Orașul Ghimbav Vizualizare
180 27/12/2021 HCL 180/27.12.2021 Darea în administrare a „Dispozitivului mobil de supraveghere a traficului rutier, cu măsurare și înregistrare a vitezei autovehiculelor prin utilizarea camerei video și a undelor laser” de către Ministerul Afacerilor Interne / Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, Poliția Orașului Ghimbav Vizualizare
177 27/12/2021 HCL 177/27.12.2021 Aprobare PUZ „Introducere în extravilan pentru reglementare activități industriale și servicii”, beneficiar S.C. ICCO Parc Industrial SRL Vizualizare
178 27/12/2021 HCL 178/27.12.2021 Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil înscris in CF nr. 106121/Ghimbav, nr. cad 106121 C1 Ghimbav Vizualizare
179 27/12/2021 HCL 179/27.12.2021 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
175 27/12/2021 HCL 175/27.12.2021 Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2022 Vizualizare
176 27/12/2021 HCL 176/27.12.2021 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului IV al anului 2021 Vizualizare
173 27/12/2021 HCL 173/27.12.2021 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 27 decembrie 2021 Vizualizare
174 27/12/2021 HCL 174/27.12.2021 Validarea Dispoziției de Primar nr. 315/20.12.2021 privind modificarea bugetului local al Orașului Ghimbav, jud. Brașov, la „Venituri” cap. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA” și la „Cheltuieli” cap. 65.05.02 „Asigurări și asistență socială” și cap. 68.15.01 „Ajutoare sociale” și 65.04.01 „Învățământ secundar inferior” Vizualizare
171 09/12/2021 HCL 171/09.12.2021 Vânzarea directă a imobilului teren situat în Ghimbav, înscris în CF nr. 100524/Ghimbav, nr. cad 100524, în suprafață de 4877 mp către S.C. Radial Trans SRL Nu există fișiere
172 27/12/2021 HCL 172/27.12.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 09.12.2021 Vizualizare
169 09/12/2021 HCL 169/09.12.2021 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 09 decembrie 2021 Nu există fișiere
170 09/12/2021 HCL 170/09.12.2021 Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 Nu există fișiere
168 09/12/2021 HCL 168/09.12.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 25.11.2021 Nu există fișiere
160 25/11/2021 HCL nr. 160 – 167/25.11.2021 – fișier cumulat Vizualizare
142 29/10/2021 HCL nr. 142 – 159/29.10.2021 – fișier cumulat Vizualizare
127 30/09/2021 HCL nr. 127 – 141/30.09.2021 – fișier cumulat Vizualizare
122 16/09/2021 HCL nr. 122 – 126/16.09.2021 – fișier cumulat Vizualizare
102 31/08/2021 HCL 102 – 121/31.08.2021 – fișier cumulat Vizualizare
101 22/07/2021 HCL 101/22.07.2021 Încheierea unui contract de asistență juridică cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina Vizualizare
99 22/07/2021 HCL 99/22.07.2021 Aprobare PUZ „ZONĂ DE PRESTĂRI SERVICII DEPOZITARE, MICĂ INDUSTRIE, DN1-DN73” imobil nr. cad. 104492, nr. cad. 103750, extravilan Ghimbav, beneficiar S.C. Interbabis S.R.L. și S.C. Gactac S.R.L. Vizualizare
100 22/07/2021 HCL 100/22.07.2021 Aprobarea RECTIFICĂRII PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ZONĂ DE PRESTĂRI SERVICII, MICĂ INDUSTRIE, DEPOZITARE, STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI” (APROBAT PRIN HCL NR. 94/08.08.2019) ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ Vizualizare
98 22/07/2021 HCL 98/22.07.2021 Aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren de către Orașul Ghimbav Vizualizare
96 22/07/2021 HCL 96/22.07.2021 Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui VĂTAVU Andrei în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
97 22/07/2021 HCL 97/22.07.2021 Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui KAJCSARACZ Attila în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
95 22/07/2021 HCL 95/22.07.2021 Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui LICĂ Daniel-Ștefan în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
92 22/07/2021 HCL 92/22.07.2021 Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dnei CIRIPAN Ruxandra-Elena în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
93 22/07/2021 HCL 93/22.07.2021 Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui BĂLAN Ion-Laurențiu în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
94 22/07/2021 HCL 94/22.07.2021 Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dlui POENAR Marius în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
90 22/07/2021 HCL 90/22.07.2021 Aprobare Documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (str. Sânzienei, Tronson 1, DE 305/1) Vizualizare
91 22/07/2021 HCL 91/22.07.2021 Completarea HCL Ghimbav nr. 75/30.06/2021 Vizualizare
88 22/07/2021 HCL 88/22.07.2021 Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018 Vizualizare
89 22/07/2021 HCL 89/22.07.2021 Aprobarea Studiului de oportunitate etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Orașul Predeal membră a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, aprobat prin HCL nr. 174/18.12.2018 Vizualizare
86 22/07/2021 HCL 86/22.07.2021 Aprobare D.A.L.I. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție „Modernizare și extindere Sală de Sport” Vizualizare
87 22/07/2021 HCL 87/22.07.2021 Modificare HCL Ghimbav nr. 15/26.02.2021 Vizualizare
84 22/07/2021 HCL 84/22.07.2021 Ajustarea tarifelor la activitățile specifice de salubrizare Vizualizare
85 22/07/2021 HCL 85/22.07.2021 Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare Vizualizare
82 22/07/2021 HCL 82/22.07.2021 Repartizarea locuințelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin HCL nr. 76/2021 Vizualizare
83 22/07/2021 HCL 83/22.07.2021 Propunere de atribuire de denumire stradă în localitatea Ghimbav Vizualizare
79 22/07/2021 HCL 79/22.07.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 30.06.2021 Vizualizare
80 22/07/2021 HCL 80/22.07.2021 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 22 iulie 2021 Vizualizare
81 22/07/2021 HCL 81/22.07.2021 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului II al anului 2021 Vizualizare
77 30/06/2021 HCL 77/30.06.2021 Aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren de către Orașul Ghimbav Vizualizare
78 30/06/2021 HCL 78/30.06.2021 Acceptarea donației dlui MARICA Alexandru și a dnei MARIAN Cristina Georgiana Vizualizare
75 30/06/2021 HCL 75/30.06.2021 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Ghimbav II „Sf. Ap. Petru și Pavel” Vizualizare
76 30/06/2021 HCL 76/30.06.2021 Soluționarea contestațiilor cu privire la punctajul/locul obținut pe lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Orașului Ghimbav, pentru anul 2021 Vizualizare
74 30/06/2021 HCL 74/30.06.2021 Aprobare dezmembrare imobil teren situat în Oraș Ghimbav, înscris în C.F. nr. 100566, nr. top. 100566 Vizualizare
72 30/06/2021 HCL 72/30.06.2021 Aprobare D.A.L.I. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție „Reparații imobil Școala Gimbazială Ghimbav, clasele I-IV” Vizualizare
73 30/06/2021 HCL 73/30.06.2021 Aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren de către Orașul Ghimbav Vizualizare
70 30/06/2021 HCL 70/30.06.2021 Acceptarea donației dlui COTRUȚĂ Silviu Vizualizare
71 30/06/2021 HCL 71/30.06.2021 Aprobarea Studiului de frezabilitate „Extindere rețea apă și canalizare str. Bisericii Române din Orașul Ghimbav, jud. Brașov” Vizualizare
68 30/06/2021 HCL 68/30.06.2021 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 30 iunie 2021 Vizualizare
69 30/06/2021 HCL 69/30.06.2021 Completarea HCL Ghimbav nr. 114/22.12.2020 privind acceptarea donației dlui CĂIENAR Bogdan, CĂIENAR Adrian și a dnei CĂIENAR Carmen Vizualizare
67 30/06/2021 HCL 67/30.06.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 28.05.2021 Vizualizare
66 28/05/2021 HCL 66/28.05.2021 Aprobarea programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general ș a Ghidului solicitantului Vizualizare
64 28/05/2021 HCL 64/28.05.2021 Aprobarea realizării proiectului „Dotarea Serviciului Întreținere Parcuri și Zone Verzi din cadrul Primăriei Ghimbav, cu un tractor, o remorcă, o cositoare și o cisternă” Vizualizare
65 28/05/2021 HCL 65/28.05.2021 Instituirea taxei speciale de copiere xerox și listare Vizualizare
63 28/05/2021 HCL 63/28.05.2021 Aprobarea participării Orașului Ghimbav la Programul de simulare a înnoirii parcului auto național 2020-2024 Vizualizare
62 28/05/2021 HCL 62/28.05.2021 Completarea HCL Ghimbav nr. 41/31.03.2021 Vizualizare
60 28/05/2021 HCL 60/28.05.2021 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
61 28/05/2021 HCL 61/28.05.2021 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
58 28/05/2021 HCL 58/28.05.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 28.04.2021 Vizualizare
59 28/05/2021 HCL 59/28.05.2021 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28 Mai 2021 Vizualizare
57 28/05/2021 HCL 57/28.05.2021 Alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna Mai Iunie Iulie 2021 Vizualizare
56 28/04/2021 HCL 56/28.04.2021 Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
54 28/04/2021 HCL 54/28.04.2021 Retragerea dreptului de folosință gratuită acordat dnei DIACONU Cătălina în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
55 28/04/2021 HCL 55/28.04.2021 Aprobarea proiectului Actului adițional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018 Vizualizare
52 28/04/2021 HCL 52/28.04.2021 Modificarea HCL Ghimbav nr. 29/31.03.2021 privind aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2020-2021 semestrul II precum și a cuantumului acestora Vizualizare
53 28/04/2021 HCL 53/28.04.2021 Actualizarea documentației Serviciului de Salubrizare al Orașului Ghimbav Vizualizare
51 28/04/2021 HCL 51/28.04.2021 Îndepărtare eroare materială din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 42/02.07.2020 Vizualizare
48 28/04/2021 HCL 48/28.04.2021 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2021 Vizualizare
49 28/04/2021 HCL 49/28.04.2021 Acceptare donației dlui VLAICU Lucian Mariu și a dnei VLAICU Georgeta Vizualizare
50 28/04/2021 HCL 50/28.04.2021 Acceptarea donației dlui TÎRCĂ Roberto Nicolae și a dnei CURSARU Maria Teodora Vizualizare
46 28/04/2021 HCL 46/28.04.2021 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28 Aprilie 2021 Vizualizare
47 28/04/2021 HCL 47/28.04.2021 Aprobarea bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
45 28/04/2021 HCL 45/28.04.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 31.03.2021 Vizualizare
43 31/03/2021 HCL 43/31.03.2021 Depunerea jurământului de către dl TOTH Attila al cărui mandat a fost validat de către Judecătoria Brașov Vizualizare
44 31/03/2021 HCL 44/31.03.2021 Acceptarea donației dlui DRAGOMIR Valentin Vizualizare
41 31/03/2021 HCL 41/31.03.2021 Vânzarea unei suprafețe de teren către dna OANCEA Cristina Vizualizare
42 31/03/2021 HCL 42/31.03.2021 Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Orașului Ghimbav, pentru anul 2021 Vizualizare
39 31/03/2021 HCL 39/31.03.2021 Încheierea unor contracte de asistență juridică cu Cabinet Individual de Avocatură Durbacă Alexandrina Adina Vizualizare
40 31/03/2021 HCL 40/31.03.2021 Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică a activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav, a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav Vizualizare
36 31/03/2021 HCL 36/31.03.2021 Acceptarea donației dlui FLOREA Alexe Vizualizare
37 31/03/2021 HCL 37/31.03.2021 Apartenența ls domeniul privat al Orașului Ghimbav a unei suprafețe de teren Vizualizare
38 31/03/2021 HCL 38/31.03.2021 Trecerea unui imobil în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
35 31/03/2021 HCL 35/31.03.2021 Acceptarea donației dlui STEMATE Ion și a dnei STEMATE Lidia Vizualizare
34 31/03/2021 HCL 34/31.03.2021 Acceptarea donației dlui STEMATE Cristian și a dnei STEMATE Denisa-Raluca Vizualizare
32 31/03/2021 HCL 32/31.03.2021 Acceptarea donației dnei MOȚĂȚĂIANU Ioana-Aurelia Vizualizare
33 31/03/2021 HCL 33/31.03.2021 Acceptarea donației dlui STEMATE Gabriel Vizualizare
30 31/03/2021 HCL 30/31.03.2021 Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României Vizualizare
31 31/03/2021 HCL 31/31.03.2021 Aprobarea participării orașului Ghimbav în calitate de membru al Institutului Regiunilor Europene Vizualizare
29 31/03/2021 HCL 29/31.03.2021 Aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2020-2021 semestrul II precum și a cuantumului acestora Vizualizare
27 31/03/2021 HCL 27/31.03.2021 Scutirea Asociației „Samariteanul Milos” de plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021 Vizualizare
28 31/03/2021 HCL 28/31.03.2021 Acordarea facilității fiscale către S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL S.R.L. Vizualizare
25 31/03/2021 HCL 25/31.03.2021 Scutirea „Fundației pentru Copii Abandonați” de plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021 Vizualizare
26 31/03/2021 HCL 26/31.03.2021 Scutirea „Fundației Creștine O.M. România” de plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021 Vizualizare
23 31/03/2021 HCL 23/31.03.2021 Modificarea HCL nr. 106/22.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2021 Vizualizare
24 31/03/2021 HCL 24/31.03.2021 Completarea HCL nr. 34/29.06.2020 privind inițierea procedurii prin înaintarea către Consiliul Județean Brașov a cererii de trecere a sectorului de drum județean 103C și 101A, din proprietatea publică a județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov în proprietatea publică a Orașului Ghimbav și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
21 31/03/2021 HCL 21/31.03.2021 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31 Martie 2021 Vizualizare
22 31/03/2021 HCL 22/31.03.2021 Modificarea HCL nr. 29/26.02.2015 privind acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” Vizualizare
20 31/03/2021 HCL 20/31.03.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26.02.2021 Vizualizare
19 26/02/2021 HCL – 19/26.02.2021 – Clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Ghimbav și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri vicinale identificate pe teritoriul administrativ al Orașului Ghimbav Vizualizare
17 26/02/2021 HCL – 17/26.02.2021 – Vânzarea unei suprafețe de teren către dl. BUZDUGAN Gheorghe Cristinel Vizualizare
18 26/02/2021 HCL – 18/26.02.2021 – Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
16 26/02/2021 HCL – 16/26.02.2021 – Desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Orașului Ghimbav pentru activitatea desfășurată în anul 2020 Vizualizare
13 26/02/2021 HCL – 13/26.02.2021 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 26 Februarie 2021 Vizualizare
14 26/02/2021 HCL – 14/26.02.2021 – Constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, al mandatului de consilier local al domnului BÎRSAN George precum și vacantarea locului de consilier local Vizualizare
15 26/02/2021 HCL – 15/26.02.2021 – Aprobare Documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (tarla 42 parcelă 305/2) Vizualizare
11 26/02/2021 HCL – 11/26.02.2021 – Alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna Februarie – Martie – Aprilie 2021 Vizualizare
12 26/02/2021 HCL – 12/26.02.2021 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29.01.2021 Vizualizare
10 29/01/2021 HCL 10/29.01.2021 Actualizarea Planului Urbanistic Zonal „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” Vizualizare
8 29/01/2021 HCL 8/29.01.2021 Aprobarea Rețelei scolare a unităților de învățământ din localitatea Ghimbav pentru anul școlar 2021-2022 Vizualizare
9 29/01/2021 HCL 9/29.01.2021 Actualizarea documentației Serviciului de salubrizare a Orașului Ghimbav Vizualizare
7 29/01/2021 HCL 7/29.01.2021 Stabilirea obligațiilor și responsabilităților ce revin persoanelor fizice și juridice în domeniul gospodăririi localității și sancțiunile ce se pot aplica Vizualizare
5 29/01/2021 HCL 5/29.01.2021 Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil str. Bisericii Române, nr. 15, înscris în CF nr. 101060/Ghimbav Vizualizare
6 29/01/2021 HCL 6/29.01.2021 Aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulația pe străzile din localitatea Ghimbav Vizualizare
3 29/01/2021 HCL 3/29.01.2021 Aprobare PUZ „Zonă rezidențială, între DE 308/2 (str. Gențianei) și DE 309 (str. Margaretei) extravilan oraș Ghimbav”, beneficiar S.C. Nym House SRL Vizualizare
4 29/01/2021 HCL 4/29.01.2021 Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil str. Bisericii Române, nr. 19, înscris în CF nr. 101095/Ghimbav Vizualizare
1 29/01/2021 HCL 1/29.01.2021 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 22.12.2020 Vizualizare
2 29/01/2021 HCL 2/29.01.2021 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29 Ianuarie 2021 Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

29
Contactează-ne!
Link-uri rapide