l-ghimbav
Urbanism – 2024 – Documente PublicateData Denumire Fișier
12/04/2024 12.04.2024 – Anunț – ÎNTOCMIRE PUZ comuna Cristian, Aleea Duvenbeck fn – „CONSTRUIRE HALE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE” în CRISTIAN, jud. Brașov, pe terenul identificat prin CF nr. 107846, acestea fiind în proprietatea SC LOTUS SRL. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în perioada 12.04.2024-12.05.2024 și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
25/03/2024 25.03.2024 – Anunț – Etapa Pregătitoare – PUD – pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI RESPECTÂND INDICII URBANISTICI, CU SCHIMBAREA FORMEI AMPRENTEI REGLEMENTATE PRIN PUD APROBAT PRIN HCL NR. 120/30.07.2008” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, pe terenul identificat prin CF nr. 103514, str. Lăcrămioarei, acestea fiind în proprietatea dnei Ciurar Claudia. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 25.03.2024 – 25.04.2024. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
18/03/2024 18.03.2024 – Anunț – Etapa Pregătitoare – PUZ – „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+E, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI RESPECTÂND POT ȘI CUT AI PUZ EXISTENT CU SCHIMBAREA FORMEI AMPRENTEI REGLEMENTATE PRIN PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 121/25.09.2019” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, pe terenurile identificate prin CF nr. 106910 și CF nr. 106909, str. Lăcrămioarei, acestea fiind în proprietatea dnei VĂDEANU NADIA. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 18.03.2024 – 18.04.2024. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
18/03/2024 18.03.2024 – Anunț – Etapa Pregătitoare – PUD – „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI UTILITĂȚI” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, pe terenul identificat prin CF nr. 108301, acesta fiind în proprietatea dlui ȘTIRBU ROMAN și a dnei ȘTIRBU VERONICA. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 12.04.2024 – 12.05.2024. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
18/03/2024 18.03.2024 – Anunț – Etapa Pregătitoare – PUZ – „LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE” în Ghimbav, jud. Brașov, extravilan, pe terenul identificat prin CF nr. 102577, acesta fiind în proprietatea dlui PLATON Silviu-Mihai. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 18.03.2024 – 18.04.2024. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
18/03/2024 18.03.2024 – Anunț – Etapa Pregătitoare – PUZ – „LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, pe terenurile identificate prin CF nr. 107064, CF nr. 103625 și CF nr. 103603, acestea fiind în proprietatea dlui DROBOTĂ NICOLAE. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 18.03.2024 – 18.04.2024. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
22/02/2024 22.02.2024 – Anunț – Etapa Pregătitoare – PUZ – „CAMPUS ȘCOLAR, LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, pe terenurile identificate prin CF nr. 108086, CF nr. 108087, CF nr. 108088, CF nr. 108089, CF nr. 108090, CF nr. 108308, CF nr. 108080, CF nr. 108081, CF nr. 108082, CF nr. 108083, CF nr. 108084, CF nr. 108087 CF nr. 108235, CF nr. 108045, CF nr. 108093, CF nr. 108096, CF nr. 108095, CF nr. 108097, CF nr. 108087 CF nr. 108234, CF nr. 108044, CF nr. 108094, CF nr. 108309  acestea fiind în proprietatea: Bobinca Clara și Bobinca Alexandru, Orașul Ghimbav, Spirchez Sorin Marius, Domicom S.R.L , Pivodă George-Lucian, Hyacint Comimpex SRL, Gheorghe Adrian căsătorit cu Gheorghe Cristina-Reveica, Babii Mihaela, Vlădăreanu Marcel căsătorit cu Vlădareanu Maria, Stoian Gheorghe, El Ossman Fadi căsătorit cu El Ossman Larisa-Nicoleta, Spinean Iuliana-Alina, Flueraș Ioan , Flueraș Marian-Florin căsătorit cu Flueraș Felicia, Coconete Mariana, Noian Ștefan și soția Noian Victoria. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 22.02.2024 – 17.03.2024. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
19/01/2024 19.01.2024 – Anunț publicare PUZ – LOCUINȚE INDIVIDUALE, Str. Margaretei Fn, Ghimbav, etapa ELABORĂRII PROPUNERII FINALE – Inițiat de SC NYM HOUSE SRL pentru terenurile înscrise cu CF: 103097, 107307, 106831, 107310, 100517, 107306 Vizualizare
22/04/2024 22.04.2024 – Anunț – Etapa Pregătitoare – PUZ – „STRADA GENȚIANEI” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, pe terenul identificat prin CF nr. 107540, acesta fiind în proprietatea orașului Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 22.04.2024 – 22.05.2024. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
22/04/2024 22.04.2024 – Anunț – Etapa Pregătitoare – PUZ – „STRADA MARGARETEI” în Ghimbav, jud. Brașov, intravilan, pe terenul identificat prin CF nr. 108062, acesta fiind în proprietatea orașului Ghimbav. Perioada de consultare a publicului va fi cuprinsă între 22.04.2024 – 22.05.2024. Eventualele obiecțiuni sau sugestii ale publicului vor fi înregistrare în această perioadă și vor fi înaintate către Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei orașului Ghimbav. Vizualizare
15/05/2024 Autorizații de Costruire – Situație actualizată la 30.04.2024 Vizualizare
15/05/2024 Certificate de Urbanism – Situație actualizată la 30.04.2024 Vizualizare
Data Denumire Fișier

248
Contactează-ne!
Link-uri rapide