l-ghimbav
2022 – Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului LocalNr. Data Denumire Fișier
195 27/12/2022 HCL nr. 195/27.12.2022 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Română Ghimbav II „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Vizualizare
196 27/12/2022 HCL nr. 196/27.12.2022 Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2018, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
193 27/12/2022 HCL nr. 193/27.12.2022 Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
194 27/12/2022 HCL nr. 194/27.12.2022 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Ghimbav I „Sfânta Treime” Vizualizare
192 27/12/2022 HCL nr. 192/27.12.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27.12.2023 Vizualizare
190 15/12/2022 HCL nr. 190/15.12.2022 Aprobarea modelului contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a instrumentelor muzicale pentru fanfara de tineret Weidenbach Vizualizare
191 27/12/2022 HCL nr. 191/27.12.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 15.12.2023 Vizualizare
188 15/12/2022 HCL nr. 188/15.12.2022 Aprobarea premierii unor sportivi precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite Vizualizare
189 15/12/2022 HCL nr. 189/15.12.2022 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului IV al anului 2022 Vizualizare
187 15/12/2022 HCL nr. 187/15.12.2022 Vânzarea directă a imobilului-teren situat în orașul Ghimbav, înscris în CF 104340/Ghimbav, nr. cad. 10430 în suprafață de 7186 mp către S.C. Orca R&K SRL Vizualizare
185 15/12/2022 HCL nr. 185/15.12.2022 Hotărâre a Consiliului Local în vederea aprobării de către Consiliul Local al orașului Ghimbav a obiectului de investiții Extindere Grădiniță str. Florii de Colț, respectiv a „Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), Extindere Grădiniță cu Program Prelungit, din str. Florii de Colț , nr. 1, oraș Ghimbav, jud. Brașov” și a indicatorilor tehnico-economici. Vizualizare
186 15/12/2022 HCL nr. 186/15.12.2022 Revocarea HCL Ghimbav nr. 154/27.10.2022 Vizualizare
183 15/12/2022 HCL nr. 183/15.12.2022 Inițierea procedurii prin înaintarea către Guvernul României a cererii de dare în administrare a tronsonului de drum național sens giratoriu aflat în intersecția DN1 (Calea Brașovului spre Brașov și Codlea str. Făgărașului) cu DN 73B (Bisericii Române), din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
184 15/12/2022 HCL nr. 184/15.12.2022 Stabilirea destinației de lucuință de intervenție a unei locuințe sociale Vizualizare
181 15/12/2022 HCL nr. 181/15.12.2022 Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru consumul de carburanți necesar autoturismelor și utilajelor din dotarea Primăriei orașului Ghimbav Vizualizare
182 15/12/2022 HCL nr. 182/15.12.2022 Aprobarea cumpărării unui imobil de către Orașul Ghimbav Vizualizare
178 15/12/2022 HCL nr. 178/15.12.2022 Aprobarea draftului Actului adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare din 24.09.2008 Vizualizare
179 15/12/2022 HCL nr. 179/15.12.2022 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
180 15/12/2022 HCL nr. 180/15.12.2022 Aprobarea PLANUL URBANISTIC ZONAL „STRADA FĂGĂRAȘULUI IEȘIREA SPRE CODLEA”, imobil înscris în CF 106035 intravilan, CF 105439 intravilan, Ghimbav Vizualizare
176 15/12/2022 HCL nr. 176/15.12.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 15.11.2022 Vizualizare
177 15/12/2022 HCL nr. 177/15.12.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 15.12.2022 Vizualizare
175 15/11/2022 HCL nr. 175/15.11.2022 Aprobarea donației dlui ROȘIA-MICU COSMIN-ANTONIU și a dnei ROȘIA-MICU ADINA Vizualizare
173 15/11/2022 HCL nr. 173/15.11.2022 Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare sediu Primărie, str. Lungă nr. 2 din orașul Ghimbav, județul Brașov” Vizualizare
174 15/11/2022 HCL nr. 174/15.11.2022 Aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele „DE 166” drum în suprafață de 2139 mp și „CCN 165/19” canal apă curgătoare în suprafață de 1823 mp, Orașul Ghimbav, județul Brașov Vizualizare
171 15/11/2022 HCL nr. 171/15.11.2022 Aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele: „DE 225” -drum în suprafață de 5469 mp și „DE 223” drum în suprafață de 4867 mp, Orașul Ghimbav Vizualizare
172 15/11/2022 HCL nr. 172/15.11.2022 Aprobarea Documentației tehnico-economice revizuită pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SALĂ DE SPORT” orașul Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
169 15/11/2022 HCL nr. 169/15.11.2022 Aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul „DE 172” drum în suprafață de 5864 mp, Orașul Ghimbav Vizualizare
170 15/11/2022 HCL nr. 170/15.11.2022 Aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele „DE 176” drum în suprafață de 4836 mp și „DE 178” drum în suprafață de 5203 mp, Orașul Ghimbav Vizualizare
168 15/11/2022 HCL nr. 168/15.11.2022 Trecerea unui imobil teren în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
166 15/11/2022 HCL nr. 166/15.11.2022 Acceptarea donației domnului FLOREA ALEXE a cotei de 12828/82944 din imobilul teren înscris în CF nr. 100155-Ghimbav, nr. cad. 100155 Orașul Ghimbav Vizualizare
167 15/11/2022 HCL nr. 167/15.11.2022 Aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru imobilul-teren în suprafață de 45 mp ce se diminuează din CF nr. 105807-Ghimbav Vizualizare
164 15/11/2022 HCL nr. 164/15.11.2022 Revocarea HCL Ghimbav 121 și 122 din data de 27.09.2022 Vizualizare
165 15/11/2022 HCL nr. 165/15.11.2022 Aprobarea Documentației tehnice de alipire a imobilului identificat în CF 107487-Ghimbav, nr. cad. 107487 cu imobilul identificat în CF 107861-Ghimbav, nr. cad. 107861 Vizualizare
162 15/11/2022 HCL nr. 162/15.11.2022 Aprobarea Documentației tehnice „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL DN 73B ZONA DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI SPORTIVE CU PLASAREA ȘI CORELAREA ZONELOR REGLEMENTATE PENTRU LOCUIRE, CULTURĂ ȘI CULTE”, Orașul Ghimbav, județul Brașov Vizualizare
163 15/11/2022 HCL nr. 163/15.11.2022 Aprobarea unui mandat special în favoarea ADI „ISO MEDIU” Brașov n vederea gelegării gestiunii activității de sortare și a activității de tratare a deșeurilor provenite de pe raza U.A.T. Ghimbav Vizualizare
159 15/11/2022 HCL nr. 159/15.11.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 15.11.2022 Vizualizare
160 15/11/2022 HCL nr. 160/15.11.2022 Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
161 15/11/2022 HCL nr. 161/15.11.2022 Modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav în vederea promovării Vizualizare
157 15/11/2022 HCL nr. 157/15.11.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27.10.2022 Vizualizare
158 15/11/2022 HCL nr. 158/15.11.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 10.11.2022 Vizualizare
154 27/10/2022 HCL nr. 154/27.10.2022 Vânzarea directă a imobilului teren situat în Ghimbav, înscris în CF nr. 104340/Ghimbav, nr. cad 104340, în suprafață de 7.186 mp către S.C. Orca R&K SRL Vizualizare
153 27/10/2022 HCL nr. 153/27.10.2022 Modificarea HCL nr. 107/2022 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biserica Evanghelică CA Parohia Ghimbav Vizualizare
151 27/10/2022 HCL nr. 151/27.10.2022 Încheierea unor contracte de asistență juridică cu „Cabinet individual de avocatură Durbacă Adina-Alexandrina” Vizualizare
152 27/10/2022 HCL nr. 152/27.10.2022 Aprobarea modificărilor și completărilor aduse Titlului IX Impozite și taxe locale Leg. 227/015 prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 din 15 iulie 2022 Vizualizare
149 27/10/2022 HCL nr. 149/27.10.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren identificat în CF nr. 103398-Ghimbav, nr. top. 831/11 în suprafață de 28.635 mp Vizualizare
150 27/10/2022 HCL nr. 150/27.10.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren identificat în CF nr. 103373-Ghimbav, nr. top. 803/11 în suprafață de 11.256 mp Vizualizare
147 27/10/2022 HCL nr. 147/27.10.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren identificat în CF nr. 100999-Ghimbav, nr. top. 233 în suprafață de 2.675 mp Vizualizare
148 27/10/2022 HCL nr. 148/27.10.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren identificat în CF nr. 105235-Ghimbav, nr. top. 831/10 în suprafață de 1.600 mp Vizualizare
146 27/10/2022 HCL nr. 146/27.10.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren identificat în CF nr. 101003-Ghimbav, nr. top. 263 în suprafață de 677 mp Vizualizare
144 27/10/2022 HCL nr. 144/27.10.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren identificat în CF nr. 106794-Ghimbav, nr. top. 362/1 în suprafață de 1.993 mp Vizualizare
145 27/10/2022 HCL nr. 145/27.10.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren situat în Orașul Ghimbav, județul Brașov, având categoria de folosință drum, nr. top. 2194/1/1 Vizualizare
142 27/10/2022 HCL nr. 142/27.10.2022 Acceptarea donației dlui BORCEA Alexandru-Lucian și a dnei BORCEA Cosmina-Gabriela Vizualizare
143 27/10/2022 HCL nr. 143/27.10.2022 Acceptarea donației dlui BORCEA Alexandru-Lucian și a dnei BORCEA Cosmina-Gabriela, a dlui ANDREI Vasile și a dnei ANDREI Elena, a dlui CLOPOTARIU Gheorghe și a dnei CLOPOTARIU Luminița și a dlui NICULESCU Matei Vizualizare
140 27/10/2022 HCL nr. 140/27.10.2022 Aprobarea donației dlui DRĂGAN Adrian și dnei DRĂGAN Ioana Vizualizare
141 27/10/2022 HCL nr. 141/27.10.2022 Acceptarea donașiei dlui NICA Gheorghe și a dnei NICA Erzsebet Ildiko Vizualizare
138 27/10/2022 HCL nr. 138/27.10.2022 Trecerea unui imobil teren în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
139 27/10/2022 HCL nr. 139/27.10.2022 Acceptarea donației domnului NICULESCU Matei Vizualizare
136 27/10/2022 HCL nr. 136/27.10.2022 Aprobarea documentației „Expertiză Tehnică, Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției (DTOE) și Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare (DTAD)” și a indicatorilor tehnico-economici pentru demolare imobil situat pe str. Pieții, nr. 12, orașul Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
137 27/10/2022 HCL nr. 137/27.10.2022 Aprobarea documentației „Expertiză Tehnică, Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției (DTOE) și Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare (DTAD)” și a indicatorilor tehnico-economici pentru demolare imobil situat pe str. Morii nr. 167, orașul Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
134 27/10/2022 HCL nr. 134/27.10.2022 Aprobarea RECTIFICAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ZONĂ DE SPAȚII DE DEPOZITARE/LOGISTICĂ, PRODUCȚIE, COMERȚ ȘI SERVICII, BIROURI”, aprobat cu HCL nr. 108/31.08.2021 imobil strada Sânzienei, F.N., CF 101881-intravilan, CF 101608 intravilan, CF 105590 extravilan Ghimbav Vizualizare
135 27/10/2022 HCL nr. 135/27.10.2022 Procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ghimbav Vizualizare
131 27/10/2022 HCL nr. 131/27.10.2022 Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav în vederea promovării Vizualizare
132 27/10/2022 HCL nr. 132/27.10.2022 Aprobarea numărului burselor școlare pentru anul școlar 2022-2023 precum și a cuantumului acestora Vizualizare
133 27/10/2022 HCL nr. 133/27.10.2022 Aprobare P.U.Z. „Zonă de prestări servicii, depozitare, mică industrie”, beneficiar S.C. Cyde Invest SRL Nu există fișiere
130 27/10/2022 HCL nr. 130/27.10.2022 Atribuirea de denumire stradă în localitatea Ghimbav Vizualizare
128 27/10/2022 HCL nr. 128/27.10.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27 octombrie 2022 Vizualizare
129 27/10/2022 HCL nr. 129/27.10.2022 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului III al anului 2022 Vizualizare
127 27/10/2022 HCL nr. 127/27.10.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27.09.2022 Vizualizare
124 27/09/2022 HCL nr. 124/27.09.2022 Aprobarea participării în cadrul PNRR și a implementării de către U.A.T. Ghimbav în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C3 Managementul deșeurilor / Investiția I.1B CONSTRUIREA DE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE, a proiectului cu titlul „Înființare insule ecologice digitalizate în Orașul Ghimbav, județul Brașov” Nu există fișiere
125 27/09/2022 HCL nr. 125/27.09.2022 Aprobarea deplasării delegației orașului Ghimbav la Rimini Italia în perrioada 04-09 noiembrie 2022 Vizualizare
126 27/09/2022 HCL nr. 126/27.09.2022 Aprobarea deplasării delegației orașului Ghimbav la Alghero Sardinia în perioada 12-16 octombrie 2022 Vizualizare
122 27/09/2022 HCL nr. 122/27.09.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren situat în Tarla 25 Parcela F181/13 în suprafață de 54037 mp Vizualizare
123 27/09/2022 HCL nr. 123/27.09.2022 Aprobarea participării în cadrul PNRR și a implementării de către U.A.T. Ghimbav în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C3 Managementul deșeurilor / Investiția I.1.A ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, a proiectului cu titlul „Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav” Vizualizare
120 27/09/2022 HCL nr. 120/27.09.2022 Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil înscris in CF nr. 107499-Ghimbav, br. cad. 107499 în suprafață de 4036 mp Vizualizare
121 27/09/2022 HCL nr. 121/27.09.2022 Apartenența la domeniul privat al Orașului Ghimbav a imobilului-teren situat în Tarla 18, Parcela A136/1 în suprafață de 62584 mp Vizualizare
118 27/09/2022 HCL nr. 118/27.09.2022 Aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului reprezentat de „DE 308/2”, Orașul Ghimbav, județul Brașov Vizualizare
119 27/09/2022 HCL nr. 119/27.09.2022 Aprobare a Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în Tarla 20, Parcela A146, Orașul Ghimbav, județul Brașov Vizualizare
116 27/09/2022 HCL nr. 116/27.09.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27 septembrie 2022 Vizualizare
117 27/09/2022 HCL nr. 117/27.09.2022 Aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului identificat ca „DE 274/22”, Orașul Ghimbav, județul Brașov Vizualizare
115 27/09/2022 HCL nr. 115/27.09.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31.08.2022 Vizualizare
114 31/08/2022 HCL nr. 114/31.08.2022 Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de locațiune nr. 898/07.06.2017 Vizualizare
113 31/08/2022 HCL nr. 113/31.08.2022 Aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBV cu operatorul de transport regional RATBV SA Vizualizare
112 31/08/2022 HCL nr. 112/31.08.2022 Acordarea pentru anul școlar 2022-2023 a pachetului de rechizite școlare Vizualizare
109 31/08/2022 HCL nr. 109/31.08.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26.07.2022 Vizualizare
110 31/08/2022 HCL nr. 110/31.08.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31 august 2022 Vizualizare
111 31/08/2022 HCL nr. 111/31.08.2022 Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
108 31/08/2022 HCL nr. 108/31.08.2022 Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna august septembrie octombrie 2022 Vizualizare
106 26/07/2022 HCL nr. 106/26.07.2022 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Ghimbav II „Sf. Ap. Petru și Pavel” Vizualizare
107 26/07/2022 HCL nr. 107/26.07.2022 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biseria Evanghelică CA Parohia Ghimbav Vizualizare
103 26/07/2022 HCL nr. 103/26.07.2022 Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Popelea Ovidiu și soția Popelea Elena Andreea Vizualizare
104 26/07/2022 HCL nr. 104/26.07.2022 Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Toader-Rausch Richard Cosmin Vizualizare
105 26/07/2022 HCL nr. 105/26.07.2022 Aprobarea unui mandat special în favoarea ADI „ISO Mediu” Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI „ISO Mediu” Brașov Vizualizare
100 26/07/2022 HCL nr. 100/26.07.2022 Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Crețu Maria Ionela și soțul Crețu Marius Florin Vizualizare
101 26/07/2022 HCL nr. 101/26.07.2022 Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Ionașcu Bogdan Cosmin și soția Ionașcu Ștefania Cristina Vizualizare
102 26/07/2022 HCL nr. 102/26.07.2022 Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Sîrbu Andreea Mihaela Vizualizare
99 26/07/2022 HCL nr. 99/26.07.2022 Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Enea Bogdan Nicolae și soția Enea Andrada Delia Vizualizare
97 26/07/2022 HCL nr. 97/26.07.2022 Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul Balcanu Andrei și soția Balcanu Izabela Roxana Vizualizare
98 26/07/2022 HCL nr. 98/26.07.2022 Atribuirea unei suprafețe de teren, în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003, pentru solicitanta Iordache Livia Ramona Vizualizare
95 26/07/2022 HCL nr. 95/26.07.2022 Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Ghimbav Vizualizare
96 26/07/2022 HCL nr. 96/26.07.2022 Înființarea Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare Vizualizare
92 26/07/2022 HCL nr. 92/26.07.2022 Aprobare P.U.Z. „Pentru zonă mixtă: comerț, servicii, mică industrie, depozitare”, beneficiar S.C. RA-RA DEVELOPEMENT SRL Vizualizare
93 26/07/2022 HCL nr. 93/26.07.2022 Propunere de atribuire de denumire stradă în localitatea Ghimbav Vizualizare
94 26/07/2022 HCL nr. 94/26.07.2022 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului II al anului 2022 Vizualizare
91 26/07/2022 HCL nr. 91/26.07.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26 iulie 2022 Vizualizare
90 26/07/2022 HCL nr. 90/26.07.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 23.06.2022 Vizualizare
88 23/06/2022 HCL nr. 88/23.06.2022 Aprobarea participării UAT ORAȘ GHIMBAV în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ (PNRR) COMPONENTA C10 FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.4 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și aprobarea proiectului „Elaborarea și transpunerea în format GIS a planului de mobilitate urbană pentru orașul Ghimbav” Vizualizare
89 23/06/2022 HCL nr. 89/23.06.2022 Aprobarea Proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBV cu operatorul de transport regional RATBV SA Vizualizare
87 23/06/2022 HCL nr. 87/23.06.2022 Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de atribuire în folosință gratuită a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 Vizualizare
85 23/06/2022 HCL nr. 85/23.06.2022 Aprobare Documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară (DE 274/21) Vizualizare
86 23/06/2022 HCL nr. 86/23.06.2022 Modificarea HCL Ghimbav nr. 40/31.03.2021 pentru aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică a activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav, Regulamentului activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav, Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav, Contractului privind delegarea gestiunii activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav Vizualizare
83 23/06/2022 HCL nr. 83/23.06.2022 Acceptarea donației dnei BARICZ SZIDONIA-EVA Vizualizare
84 23/06/2022 HCL nr. 84/23.06.2022 Aprobarea Raportului final al procedurii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2022, în domeniul sport Vizualizare
80 23/06/2022 HCL nr. 80/23.06.2022 Ajustarea tarifelor la activitațile specifice de salubrizare Vizualizare
81 23/06/2022 HCL nr. 81/23.06.2022 Încetarea activității a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și stabilirea destinației clădirii Vizualizare
82 23/06/2022 HCL nr. 82/23.06.2022 Aprobarea Statutului Orașului Ghimbav Vizualizare
78 23/06/2022 HCL nr. 78/23.06.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 23 iunie 2022 Vizualizare
79 23/06/2022 HCL nr. 79/23.06.2022 Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
77 23/06/2022 HCL nr. 77/23.06.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26.05.2022 Vizualizare
75 26/05/2022 HCL nr. 75/26.05.2022 Aprobarea participării UAT Ghimbav în cadrul PNRR Componenta C10 FONDUL LOCAL / Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă Sub-investiția I.1.2 Mobilitate urbană verde ITS/alte structuri TIC și aprobarea proiectului „Instalare sistem de mesaje variabile în Orașul Ghimbav, jud. Brașov” Vizualizare
76 26/05/2022 HCL nr. 76/26.05.2022 Aprobarea participării UAT Ghimbav în cadrul PNRR Componenta C10 FONDUL LOCAL / Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă, I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale și aprobarea proiectului „Renovare energetică moderată a sediului Primăriei UAT Oraș Ghimbav, str. Lungă, nr. 2” Vizualizare
73 26/05/2022 HCL nr. 73/26.05.2022 Aprobarea Studiului de frezabilitate la lucrarea „Investiții sistem de iluminat și telegestiune inclusiv modernizare rețele electrice iluminat public în Orașul Ghimbav” Vizualizare
74 26/05/2022 HCL nr. 74/26.05.2022 Aprobarea participării UAT Ghimbav în cadrul PNRR Componenta C10 FONDUL LOCAL / Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă Sub-investiția I.1.2 Mobilitate urbană verde ITS/alte structuri TIC și aprobarea proiectului „Amenajare stații pentru călători în Orașul Ghimbav, jud. Brașov” Vizualizare
71 26/05/2022 HCL nr. 71/26.05.2022 Aprobarea trecerii din domeniul privat al Orașului Ghimbav în domeniul public al Orașului Ghimbav a bunului imobil situat în Ghimbav, str. Școlii nr. 5 Vizualizare
72 26/05/2022 HCL nr. 72/26.05.2022 Aprobarea alipirii a două imobile Vizualizare
69 26/05/2022 HCL nr. 69/26.05.2022 Acceptarea donației SC Nym House SRL Vizualizare
70 26/05/2022 HCL nr. 70/26.05.2022 Modificarea poziției nr. 3 și 4 din Anexa la HCL Ghimbav nr. 40/15.03.2018 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Ghimbav Vizualizare
68 26/05/2022 HCL nr. 68/26.05.2022 Acceptarea donației S.C. Nym House SRL Vizualizare
67 26/05/2022 HCL nr. 67/26.05.2022 Modificarea art. 5 din HCL Ghimbav nr. 129/28.11.2017 privind acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, pentru împlinirea vârstei de 100 de ani și pentru veteranii de război Vizualizare
65 26/05/2022 HCL nr. 65/26.05.2022 Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
66 26/05/2022 HCL nr. 66/26.05.2022 Aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță în anul 2022 Vizualizare
63 26/05/2022 HCL nr. 63/26.05.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 13.05.2022 Vizualizare
64 26/05/2022 HCL nr. 64/26.05.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26 mai 2022 Vizualizare
60 13/05/2022 HCL nr. 60/13.05.2022 Aprobarea participării UAT Ghimbav în cadrul PNRR Componenta C10 FONDUL LOCAL / Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă Sub-investiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinat transportului public (achiziția de vehicule nepoluante și aprobarea proiectului „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC AUTOBUZE NEPOLUANTE ÎN ZONA METROPOLITANĂ BRAȘOV”) Vizualizare
61 13/05/2022 HCL nr. 61/13.05.2022 Aprobarea participării UAT Ghimbav în cadrul PNRR Componenta C10 FONDUL LOCAL / Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă Sub-investiția I.4 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană și aprobarea proiectului „REALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV” Vizualizare
62 26/05/2022 HCL nr. 62/26.05.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 28.04.2022 Vizualizare
58 13/05/2022 HCL nr. 58/13.05.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 13 mai 2022 Vizualizare
59 13/05/2022 HCL nr. 59/13.05.2022 Aprobarea participării UAT Ghimbav în calitate de partener în parteneriatul cu UAT-urile din Zona Metropolitană Brașov în cadrul PNRR Componenta C10 FONDUL LOCAL / Investiția I.1 Mobilitate urbană durabilă (Sub-investițiile I.1.1, I.1.2) și investiția I.4 Vizualizare
57 13/05/2022 HCL nr. 57/13.05.2022 Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna mai-iunie-iulie 2022 Vizualizare
56 28/04/2022 HCL nr. 56/28.04.2022 – Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Ghimbav Vizualizare
54 28/04/2022 HCL nr. 54/28.04.2022 – Acordarea de facilități fiscale către S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL SRL Vizualizare
55 28/04/2022 HCL nr. 55/28.04.2022 – Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2022 Vizualizare
52 28/04/2022 HCL nr. 52/28.04.2022 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 41/29.03.2022 privind aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2021/2022 – semestrul II precum și a cuantumului acestora Vizualizare
53 28/04/2022 HCL nr. 53/28.04.2022 – Aprobarea radierii dreptului de administrare operativă înscris în favoarea ICRAL Brașov pentru imobilul situat în Orașul Ghimbav, înscris în C.F. nr. 106794 Ghimbav, nr. top. 362/1 și înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Orașului Ghimbav – dimeniul public Vizualizare
50 28/04/2022 HCL nr. 50/28.04.2022 – Acceptarea donației dnei Rad Maria Vizualizare
51 28/04/2022 HCL nr. 51/28.04.2022 – Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2018 a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
47 28/04/2022 HCL nr. 47/28.04.2022 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 12.04.2022 Vizualizare
48 28/04/2022 HCL nr. 48/28.04.2022 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.04.2022 Vizualizare
49 28/04/2022 HCL nr. 49/28.04.2022 – Acceptarea donației dnei Nistor Maria Vizualizare
44 12/04/2022 HCL nr. 44/12.04.2022 – Aprobarea Contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al orașului Ghimbav, către operatorul Regional COMPANIA APA BRAȘOV și însușirea Hotărârii nr. 1/2008 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei Brașov Vizualizare
45 12/04/2022 HCL nr. 45/12.04.2022 – Aprobarea STUDIULUI DE FREZABILITATE pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special reprezentantului UAT Ghimbav pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare Vizualizare
46 28/04/2022 HCL nr. 46/28.04.2022 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29.03.2022 Vizualizare
41 29/03/2022 HCL nr. 41/29.03.2022 Aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2021/2022 semestrul II precum și a cuantumului acestora Vizualizare
42 29/03/2022 HCL nr. 42/29.03.2022 Încheierea unor contracte de asistență juridică cu cabinet individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina Vizualizare
43 29/03/2022 HCL nr. 43/29.03.2022 Completarea HCL Ghimbav nr. 75/03.08.2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
38 29/03/2022 HCL nr. 38/29.03.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29 martie 2022 Vizualizare
39 29/03/2022 HCL nr. 39/29.03.2022 Aprobarea Programului anual pentru finanțare nerambursabilă din Bugetul propriu al Orașului Ghimbav a proiectelor culturale pe anul 2022 și a Ghidului solicitantului Vizualizare
40 29/03/2022 HCL nr. 40/29.03.2022 Aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport și a Ghidului solicitantului Vizualizare
37 29/03/2022 HCL nr. 37/29.03.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 11.03.2022 Vizualizare
35 11/03/2022 HCL nr. 35/11.03.2022 Completarea HCL Ghimbav nr. 3/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
36 29/03/2022 HCL nr. 36/29.03.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 03.03.2022 Vizualizare
33 03/03/2022 HCL nr. 33/03.03.2022 Preluarea în domeniul public al Orașului Ghimbav a unor rețele de apă și canalizare Vizualizare
34 03/03/2022 HCL nr. 34/03.03.2022 Aprobare Documentație cadastrală de dezmembrare imobil înscris în CF nr. 104075/Ghimbav, nr. cad 104075 Vizualizare
35 03/03/2022 HCL nr. 35/03.03.2022 Completarea HCL Ghimbav nr. 3/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Nu există fișiere
31 03/03/2022 HCL nr. 31/03.03.2022 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Vizualizare
32 03/03/2022 HCL nr. 32/03.03.2022 Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă II „Sf. Ap. Petru și Pavel” Vizualizare
29 03/03/2022 HCL nr. 29/03.03.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 3 martie 2022 Vizualizare
30 03/03/2022 HCL nr. 30/03.03.2022 Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
28 03/03/2022 HCL nr. 28/03.03.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 24.02.2022 Vizualizare
26 24/02/2022 HCL nr. 26/24.02.2022 Aprobarea Studiului de frezabilitate la lucrarea „Modernizarea străzilor Salviei, Brândușelor, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului (parțial), Orhideei, Margaretei (parțial) din Orașul Ghimbav” Vizualizare
27 24/02/2022 HCL nr. 27/24.02.2022 Aprobarea Studiului de frezabilitate la lucrarea „Amenajare străzi în Zona Transilvania II din oraș Ghimbav, jud. Brașov” Vizualizare
24 24/02/2022 HCL nr. 24/24.02.2022 Conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Orașului Ghimbav dlui Horgoș Vasile Vizualizare
25 24/02/2022 HCL nr. 25/24.02.2022 Stabilirea unor criterii suplimentare de departajare în vederea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri în vederea construirii unei locuințe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
22 24/02/2022 HCL nr. 22/24.02.2022 Modificarea art. 1 și 3 din HCL Ghimbav nr. 129/28.11.2017 privind acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie, pentru împlinirea vărstei de 100 de ani și pentru veteranii de război Vizualizare
23 24/02/2022 HCL nr. 23/24.02.2022 Clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Ghimbav și declararea ca bunuri publice de interes local a unor drumuri vicinale identificate pe teritoriul administrativ al Orașului Ghimbav Vizualizare
21 24/02/2022 HCL nr. 21/24.02.2022 Încetarea asocierii U.A.T. Oraș Ghimbav cu U.A.T. Județul Brașov pentru asigurarea suprafeței de teren necesară Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav Vizualizare
19 24/02/2022 HCL nr. 19/24.02.2022 Acceptarea donației dlui Șandru Alexandru și a dnei Șandru Clara Vizualizare
20 24/02/2022 HCL nr. 20/24.02.2022 Extinderea unei suprafețe de teren, atribuită în folosință gratuită, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, în baza Legii nr. 15/2003 Vizualizare
18 24/02/2022 HCL nr. 18/24.02.2022 Aprobarea trecerii imobilului înscris în CF nr. 106987/Ghimbav, nr. cad 106987 și a imobilului încris în CF nr. 107009/Ghimbav, nr. cad 107009 din domeniul public al UAT Ghimbav în domeniul public al UAT Județul Brașov, în vederea amplasării echipamentelor de radionavigație de tip radiofar omnidirecțional VOR/DME la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Vizualizare
16 24/02/2022 HCL nr. 16/24.02.2022 Aprobarea PUZ „Hală de producție cu birouri și anexe”, beneficiar S.C. Sofimar SRL Vizualizare
17 24/02/2022 HCL nr. 17/24.02.2022 Scutirea Asociației „Samariteanul Milos” de la plata impozitului pe clădire și a impozitului aferent anului fiscal 2022 Vizualizare
14 24/02/2022 HCL nr. 14/24.02.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31.01.2022 Vizualizare
15 24/02/2022 HCL nr. 15/24.02.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 24 februarie 2022 Nu există fișiere
13 24/02/2022 HCL nr. 13/24.02.2022 Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în luna februarie martie aprilie 2022 Vizualizare
11 31/01/2022 HCL 11/31.01.2022 Aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin pomovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, acordului privind susținerea contribuției financiare proprii și aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția „Amenajare stații de încărcare în orașul Ghimbav”, jud. Brașov Vizualizare
12 31/01/2022 HCL 12/31.01.2022 Aprobarea studiului de frezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru investiția „Instalarea sistem de mesaje variabile în orașul Ghimbav, jud. Brașov” Vizualizare
8 31/01/2022 HCL 8/31.01.2022 Scutirea „Fundației pentruu Copii Abandonați” de la plata impozitului pe clădirea și a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2022 Vizualizare
9 31/01/2022 HCL 9/31.01.2022 Modificarea HCL Ghimbav nr. 73/30.06.2021 Vizualizare
10 31/01/2022 HCL 10/31.01.2022 Modificarea HCL Ghimbav nr. 77/30.06.2021 Vizualizare
7 31/01/2022 HCL 7/31.01.2022 Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Ghimbav Vizualizare
5 31/01/2022 HCL 5/31.01.2022 Aprobare PUZ „Introducere în intravilan pentru reglementare zonă locuințe oraș Ghimbav, județul Brașov”, beneficiar Nym House SRL Vizualizare
6 31/01/2022 HCL 6/31.01.2022 Aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018 Vizualizare
3 31/01/2022 HCL 3/31.01.2022 Aprobarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
4 31/01/2022 HCL 4/31.01.2022 Aprobarea rectificării PUZ „Zonă rezidențială, între DE 308/2 (str. Gențianei) și DE 309 (str. Margaretei) extravilan oraș Ghimbav”, beneficiar Nym House SRL Vizualizare
1 31/01/2022 HCL 1/31.01.2022 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 27.12.2021 Vizualizare
2 31/01/2022 HCL 2/31.01.2022 Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din date de 31 ianuarie 2022 Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

44
Contactează-ne!
Link-uri rapide