l-ghimbav
2023 – Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului LocalNr. Data Denumire Fișier
181 21/12/2023 Hotărârea nr. 181/21.12.2023 – Exprimarea acordului Consiliului Local al Orașului Ghimbav în favoarea Distrigaz Sud Rețele pentru imobilele-terenuri ce au destinația de drum/cale de acces, Oraș Ghimbav Vizualizare
182 21/12/2023 Hotărârea nr. 182/21.12.2023 – Aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor înscrise în: CF 101825, nr. cadastral 101825; CF 101826, nr. cadastral 101826; CF 101827, nr. cadastral 101827; CF 101828, nr. cadastral 101828 Vizualizare
183 21/12/2023 Hotărârea nr. 183/21.12.2023 – Aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 108045 Ghimbav; nr. cadastral: 108045 în suprafață de 10000 mp, situat în extravilanul orașului Ghimbav Vizualizare
184 21/12/2023 Hotărârea nr. 184/21.12.2023 – Aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 101060 Ghimbav, nr. cadastral: 101060, în suptafață de 8662 mp, situat în inravilanul orașului GHimbav, jud. Brașov Vizualizare
174 21/12/2023 Hotărârea nr. 174/21.12.2023 – Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local Ghimbav în data de 21 decembrie 2023 Vizualizare
175 21/12/2023 Hotărârea nr. 175/21.12.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 08.12.2023 Vizualizare
176 21/12/2023 Hotărârea nr. 176/21.12.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 21.12.2023 Vizualizare
177 21/12/2023 Hotărârea nr. 177/21.12.2023 – Aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2024, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare Vizualizare
178 21/12/2023 Hotărârea nr. 178/21.12.2023 – Acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe traseele operate de RATBV SA, în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate efectuate în UAT-urile membre ale AMDDTPBv Vizualizare
179 21/12/2023 Hotărârea nr. 179/21.12.2023 – Aprobarea premierii unor sportivi/elevi precum și a antrenorilor/profesorilor pentru performanțe deosebite Vizualizare
180 21/12/2023 Hotărârea nr. 180/21.12.2023 – Vânzarea prin licitație publică a unui imobil-teren aparținând domeniului privat de interes local al Orașului Ghimbav, înscris în C.F. nr. 107961-Ghimbav Vizualizare
173 08/12/2023 Hotărârea nr. 173/08.12.2023 – Aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în. cadrul parteneriatului LEADER al Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei Vizualizare
172 08/12/2023 Hotărârea nr. 172/08.12.2023 – Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Orașului Ghimbav, județul Brașov, pentru perioada 2021-2030 Vizualizare
168 08/12/2023 Hotărârea nr. 168/08.12.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.11.2023 Vizualizare
169 08/12/2023 Hotărârea nr. 169/08.12.2023 – Aprobare ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 08.12.2023 Vizualizare
170 08/12/2023 Hotărârea nr. 170/08.12.2023 – Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
171 08/12/2023 Hotărârea nr. 171/08.12.2023 – Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Română Ghimbav 2 – Hramul „Sf. Apostoli Petru și Pavel și Sf. Ierarh Andrei Șaguna” Vizualizare
156 13/11/2023 Hotărârea nr. 156/13.11.2023 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 96/26.07.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Orășenesc Teotonii Ghimbav Vizualizare
149 13/11/2023 Hotărârea nr. 149/13.11.2023 – Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local Ghimbav în lunile noiembrie – decembrie 2023 și luna ianuarie 2024 Vizualizare
150 13/11/2023 Hotărârea nr. 150/13.11.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31.10.2023 Vizualizare
151 13/11/2023 Hotărârea nr. 151/13.11.2023 – Aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 13.11.2023 Vizualizare
152 13/11/2023 Hotărârea nr. 152/13.11.2023 – Revocarea HCL Ghimbav nr. 15/23.02.2010 Vizualizare
153 13/11/2023 Hotărârea nr. 153/13.11.2023 – Revocarea HCL Ghimbav nr. 61/15.12.2008 Vizualizare
154 13/11/2023 Hotărârea nr. 154/13.11.2023 – Revocarea HCL Ghimbav nr. 48/31.10.2016 și HCL Ghimbav nr. 57/11.05.2017 Vizualizare
155 13/11/2023 Hotărârea nr. 155/13.11.2023 – Încheierea unor contracte de asistență juridică cu Cabinet individual de avocatură Durbacă Adina-Alexandrina Vizualizare
143 31/10/2023 Hotărârea nr. 143/31.10.2023 – Ajustare taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au încheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare și instituire tarif pentru separarea incorecta a deșeurilor municipale din oraș Ghimbav Vizualizare
144 31/10/2023 Hotărârea nr. 144/31.10.2023 – Modificarea HCL nr. 5/26.01.2023 privind aprobarea reglementărilor juridice și tehnice cu privire la parcelarea terenurilor și proiectarea infrastructurii stradale din documentațiile de urbanism ale Orașului Ghimbav Vizualizare
145 31/10/2023 Hotărârea nr. 145/31.10.2023 – Modificarea art. 1 din HCL nr. 171/15.11.2022 privind aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele: „DE 225” – drum, în suprafață de 5469 mp și „DE 223” – drum, în suprafață de 4867 mp, Orașul Ghimbav Vizualizare
146 31/10/2023 Hotărârea nr. 146/31.10.2023 – Aprobarea documentației de dezmembrare imobil înscris în CF nr. 105439 Ghimbav, nr. cad. 105439 Vizualizare
147 31/10/2023 Hotărârea nr. 147/31.10.2023 – Aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Orașului Ghimbav, pentru anul 2023 Vizualizare
148 31/10/2023 Hotărârea nr. 148/31.10.2023 – Exprimarea acordului Consiliului Local al Orașului Ghimbav în favoarea Distrigaz Sud Rețele pentru terenurile înscrise în CF nr. 103198 și CF 102842, Oraș Ghimbav Vizualizare
135 31/10/2023 Hotărârea nr. 135/31.10.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ghimbav al Orașului Ghimbav din data de 28.09.2023 Vizualizare
136 31/10/2023 Hotărârea nr. 136/31.10.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31.10.2023 Vizualizare
137 31/10/2023 Hotărârea nr. 137/31.10.2023 – Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului III al anului 2023 Vizualizare
138 31/10/2023 Hotărârea nr. 138/31.10.2023 – Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
139 31/10/2023 Hotărârea nr. 139/31.10.2023 – Aprobarea documentației Studiu de Frezabilitate pentru investiția „Stație de compost” în oraș Ghimbav jud. Brașov și a indicatorilor tehnico-economici Vizualizare
140 31/10/2023 Hotărârea nr. 140/31.10.2023 – Aprobarea Contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 55000000 lei Vizualizare
141 31/10/2023 Hotărârea nr. 141/31.10.2023 – Aprobarea Documentației cadastrale de primă înscriere în registrul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Tarla 31, Parcela A 239/1, reprezentat de „DE 239/2” – drum în suprafață de 4542 mp, Orașul Ghimbav Vizualizare
142 31/10/2023 Hotărârea nr. 142/31.10.2023 – Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
130 28/09/2023 Hotărârea nr. 130/28.09.2023 – Aprobarea obiectivului de investiții Amenajare zonă de agrement orașul Ghimbav, jud. Brașov și a indicatorilor tehnico-economici Vizualizare
131 28/09/2023 Hotărârea nr. 131/28.09.2023 – Încheierea unor contracte de asistență juridică cu Cabinet individual de avocatură Durbaca Adina-Alexandrina Vizualizare
132 28/09/2023 Hotărârea nr. 132/28.09.2023 – Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) UAT Oraș Ghimbav, județul Brașov, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 Vizualizare
133 28/09/2023 Hotărârea nr. 133/28.09.2023 – Aprobarea deplasării delegației orașului Ghimbav în Sicilia-Italia în perioada 22-26 octombrie 2023 Vizualizare
134 28/09/2023 Hotărârea nr. 134/28.09.2023 – Modificarea HCL nr. 57/27.04.2023 Vizualizare
123 28/09/2023 Hotărârea nr. 123/28.09.2023 – Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local Ghimbav în data de 28 septembrie 2023 Vizualizare
124 28/09/2023 Hotărârea nr. 124/28.09.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ghimbav din data de 31.08.2023 și al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ghimbav din data de 05.09.2023 Vizualizare
125 28/09/2023 Hotărârea nr. 125/28.09.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.09.2023 Vizualizare
126 28/09/2023 Hotărârea nr. 126/28.09.2023 – Acceptarea donației din partea domnului CLOPOTARIU Gheorghe și a doamnei CLOPOTARIU Luminița Vizualizare
127 28/09/2023 Hotărârea nr. 127/28.09.2023 – Aprobarea Actului Adițional nr. 6/2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV S.A., modificat și completat prin Act adițional nr. 1/2019, Actul adițional nr. 2/2021, Actul adițional nr. 3/2021, Actul adițional nr. 4/2021 și Actul adițional nr. 5/2022 Vizualizare
128 28/09/2023 Hotărârea nr. 128/28.09.2023 – Aprobarea Statutului Actualizat al Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform dispozițiilor H.G. nr. 293/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de unități publice Vizualizare
129 28/09/2023 Hotărârea nr. 129/28.09.2023 – Modificarea HCL nr. 118/31.08.2023 pentru acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane cu domiciliul în Orașul Ghimbav, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe Linia metropolitană Brașov-Ghimbav Vizualizare
121 05/09/2023 Hotărârea nr. 121/05.09.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 05 septambrie 2023 Vizualizare
122 05/09/2023 Hotărârea nr. 122/05.09.2023 – Modificarea HCL nr. 96/26.07.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav Vizualizare
113 31/08/2023 Hotărârea nr. 113/31.08.2023 – Completarea HCL Ghimbav nr. 130/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor / tinerilor / sportivilor care au obținut rezultate deosebite Vizualizare
114 31/08/2023 Hotărârea nr. 114/31.08.2023 – Încheierea unor contracte de asistență juridică cu Cabinet individual de avocatură Durbacă Adina-Alexandrina Vizualizare
115 31/08/2023 Hotărârea nr. 115/31.08.2023 – Aprobarea PROTOCOLULUI DE ASOCIERE încheiat între Orașul Ghimbav și Școala Gimnazială Ghimbav în vederea realizării achiziției publice comune ocazionale pentru închiriere de containere cu destinația săli de clasă pentru Școala Gimnazială Ghimbav Vizualizare
116 31/08/2023 Hotărârea nr. 116/31.08.2023 – Modificarea HCL nr. 5/26.01.2023 privind aprobarea reglementărilor juridice și tehnice cu privire la parcelarea terenurilor și proiectarea infrastructurii stradale din documentațiile de urbanism ale orașului Ghimbav Vizualizare
117 31/08/2023 Hotărârea nr. 117/31.08.2023 – Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
118 31/08/2023 Hotărârea nr. 118/31.08.2023 – Modificarea HCL nr. 173/2018 privind acordarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV SA, pe raza teritorial administrativă a Orașului Ghimbav Vizualizare
119 31/08/2023 Hotărârea nr. 119/31.08.2023 – Aprobarea deplasării delegației orașului Ghimbav la Apulia – Italia în perioada 12-16 septembrie 2023 Vizualizare
120 31/08/2023 Hotărârea nr. 120/31.08.2023 – Prelungirea contractelor de locațiune pentru suprafețele cu destinația de locuințe sociale Vizualizare
107 31/08/2023 Hotărârea nr. 107/31.08.2023 – Alegerea președintelui de ședință care va conduce lucrările Consiliului Local Ghimbav în data de 31 august 2023 Vizualizare
108 31/08/2023 Hotărârea nr. 108/31.08.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 09.08.2023 Vizualizare
109 31/08/2023 Hotărârea nr. 109/31.08.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 31.08.2023 Vizualizare
110 31/08/2023 Hotărârea nr. 110/31.08.2023 – Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României Vizualizare
111 31/08/2023 Hotărârea nr. 111/31.08.2023 – Revocarea HCL Ghimbav nr. 84/28.06.2023 și aprobarea vânzării în rate a imobilului-teren și apartament situat în Orașul Ghimbav, str. Pieții nr. 13 (fost nr. 76), ap. 2, înscris în C.F. nr. 106121-C1-U2 Ghimbav, nr. cad. 106121-C1-U2 și C.F. nr. 106121-C2-U2 Ghimbav, nr. cad. 106121-C2-U2, către dna DAMAȘCAN Emilia Vizualizare
112 31/08/2023 Hotărârea nr. 112/31.08.2023 – Aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți Vizualizare
100 09/08/2023 Hotărârea nr. 100/09.08.2023 – Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local Ghimbav în lunile august – septembrie – octombrie 2023 Vizualizare
101 09/08/2023 Hotărârea nr. 101/09.08.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 20.07.2023 Vizualizare
102 09/08/2023 Hotărârea nr. 102/09.08.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 09.08.2023 Vizualizare
103 09/08/2023 Hotărârea nr. 103/09.08.2023 – Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
104 09/08/2023 Hotărârea nr. 104/09.08.2023 – Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 55000000 lei Vizualizare
105 09/08/2023 Hotărârea nr. 105/09.08.2023 – Participarea U.A.T. oraș Ghimbav, la Programul privind casarea autovehiculelor uzate din oraș Ghimbav Vizualizare
106 09/08/2023 Hotărârea nr. 106/09.08.2023 – Numirea domnului IRIMIE Marin-Viorel în funcția de Director al Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav, instituție de drept public cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
99 20/07/2023 Hotărârea nr. 99/20.07.2023 – Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
98 20/07/2023 Hotărârea nr. 98/20.07.2023 – Acordarea pentru anul școlar 2023-2024 a pachetului cu rechizite școlare Vizualizare
97 20/07/2023 Hotărârea nr. 97/20.07.2023 – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav, structură sportivă cu personalitate juridică. de drept public, aflată în subordinea Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
96 20/07/2023 Hotărârea nr. 96/20.07.2023 – Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului II al anului 2023 Vizualizare
95 20/07/2023 Hotărârea nr. 95/20.07.2023 – Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
94 20/07/2023 Hotărârea nr. 94/20.07.2023 – Aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav, structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public, aflată în subordinea Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
93 20/07/2023 Hotărârea nr. 93/20.07.2023 – Aprobarea obiectivului de investiții D.A.L.I. ȘCOALĂ str. PIEȚII, și a indicatorilor tehnico-economici Vizualizare
92 20/07/2023 Hotărârea nr. 92/20.07.2023 – Radierea unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Ghimbav, ca urmare a retrocedării și/sau acțiunii de înstrăinare Vizualizare
91 20/07/2023 Hotărârea nr. 91/20.07.2023 – Acceptarea donației din partea S.C. Nym House SRL Vizualizare
90 20/07/2023 Vizualizare
89 20/07/2023 – Hotărârea nr. 89/20.07.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.06.2023 Vizualizare
78 08/06/2023 Hotărârea nr. 78/08.06.2023 – Constituirea Orașului Ghimbav ca parte civilă în dosarul penal nr. 60/P/2012 Vizualizare
79 28/06/2023 Hotărârea nr. 79/28.06.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ghimbav din data de 30.05.2023 și a procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Ghimbav din data de 08.06.2023 Vizualizare
80 28/06/2023 Hotărârea nr. 80/28.06.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.06.2023 Vizualizare
81 28/06/2023 Hotărârea nr. 81/28.06.2023 – Acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale Ghimbav Vizualizare
82 28/06/2023 Hotărârea nr. 82/28.06.2023 – Aprobarea Studiului de oportunitate – etapa a V-a de extindere – a serviciului public de transport persoane prin curse regulate în U.A.T. membre ale asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, respectiv în Municipiul Săcele și aprobarea proiectului Actului adițional nr. 6/2023 la Contractul de Delegare a Gestiunii /Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/20.12.2018 Vizualizare
83 28/06/2023 Hotărârea nr. 83/28.06.2023 – Aprobarea vânzării imobilului-teren și apartament situat în Orașul Ghimbav, str. Pieții nr. 13 (fost nr. 76), ap. 1, înscris în C.F. nr. 106121-C2-U1 Ghimbav, nr. cad. 106121-C2-U1, către doamna Mihălescu Violeta Vizualizare
84 28/06/2023 Hotărârea nr. 84/28.06.2023 – Aprobarea vânzării imobilului-teren și apartament situat în Orașul Ghimbav, str. Pieții nr. 13 (fost nr. 76), ap. 2, înscris în C.F. nr. 106121-C1-U2 Ghimbav, nr. cad. 106121-C1-U2 și C.F. nr. 106121-C2-U2 Ghimbav, nr. cad. 106121-C2-U2, către doamna Damașcan Emilia Vizualizare
85 28/06/2023 Hotărârea nr. 85/28.06.2023 – Aprobarea vânzării imobilului-teren și apartament situat în Orașul Ghimbav, str. Pieții nr. 13 (fost nr. 76), ap. 2, înscris în C.F. nr. 106121-C1-U3 Ghimbav, nr. cad. 106121-C1-U3, către domna Andronic Paulina și Andronic Benoni Vizualizare
86 28/06/2023 Hotărârea nr. 86/28.06.2023 – Aprobarea vânzării imobilului-teren și apartament situat în Orașul Ghimbav, str. Pieții nr. 13 (fost nr. 76), ap. 4, înscris în C.F. nr. 106121-C1-U4 Ghimbav, nr. cad. 106121-C1-U4, către doamna Popa Viorica Vizualizare
87 28/06/2023 Hotărârea nr. 87/28.06.2023 – Aprobarea vânzării imobilului-teren și apartament situat în Orașul Ghimbav, str. Pieții nr. 13 (fost nr. 76), ap. 6, înscris în C.F. nr. 106121-C1-U6 Ghimbav, nr. cad. 106121-C1-U6, către doamna Vidan Denisa-Iuliana Vizualizare
88 28/06/2023 Hotărârea nr. 88/28.06.2023 – Creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Orașului Ghimbav și a instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local Ghimbav Vizualizare
61 25/05/2023 HCL nr. 61/25.05.2023 – Aprobarea ACORDULUI DE PARTENERIAT încheiat între R.A. „AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BRAȘOV-GHIMBAV”, UAT JUDEȚUL BRAȘOV, UAT ORAȘ GHIMBAV și INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV, în vederea organizării evenimentelor de interes public județean „Zilele porților deschise la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, în perioada 10-11 iunie 2023 și „Inaugurarea Aeroportului” în 15 iunie 2023 Vizualizare
62 30/05/2023 HCL nr. 62/30.05.2023 – Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local Ghimbav în lunile mai – iunie – iulie 2023 Vizualizare
63 30/05/2023 HCL nr. 63/30.05.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27.04.2023 și a procesului-verbal al ședinței extraordinare din date de 25.05.2023 ale Consiliului Local al Orașului Ghimbav Vizualizare
64 30/05/2023 HCL nr. 64/30.05.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 30.05.2023 Vizualizare
65 30/05/2023 HCL nr. 65/30.05.2023 – Acceptarea donației din partea doamnei GEORGE Viorica Vizualizare
66 30/05/2023 HCL nr. 66/30.05.2023 – Acceptarea donației din partea doamnei ȘUTEU Ancuța Vizualizare
67 30/05/2023 HCL nr. 67/30.05.2023 – Aprobarea cumpărării a unui imobil de către Orașul Ghimbav Vizualizare
68 30/05/2023 HCL nr. 68/30.05.2023 – Revocarea HCL nr. 46/30.03.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localității Ghimbav prin concesiune nr. 17241/28.11.2018 Vizualizare
69 30/05/2023 HCL nr. 69/30.05.2023 – Prelungirea duratei de valabilitate a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare a orașului Ghimbav nr. 17241/28.11.2018 Vizualizare
70 30/05/2023 HCL nr. 70/30.05.2023 – Aprobarea modificării HCL nr. 124 din 27.09.2022 prin care a fost aprobat proiectul „Înființare insule ecologice digitalizate în Orașul Ghimbav, județul Brașov” finanțat ăn cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C 3 – Managementul Deșeurilor / Investiția I.1.B Vizualizare
71 30/05/2023 HCL nr. 71/30.05.2023 – Aprobarea documentației Studiu de Frezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Ănființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar”, orașul Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
72 30/05/2023 HCL nr. 72/30.05.2023 – Aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL „Zonă industrială – Unități de depozitare”, imobil înscris în CF nr. 107593 – nr. top 107593 – intravilan, Ghimbav Vizualizare
73 30/05/2023 HCL nr. 73/30.05.2023 – Încheierea unor contracte de asistență juridică cu Cabinet individual de avocatură Durbacă Adina-Alexandrina Vizualizare
74 30/05/2023 HCL nr. 74/30.05.2023 – Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
75 30/05/2023 HCL nr. 75/30.05.2023 – Aprobarea PROTOCOLULUI DE ASOCIERE dintre UAT Oraș Ghimbav și UAT Municipiul Brașov pentru realizarea în comun a achiziției de mijloace de transport public – 4 autobuze nepoluante de 10m, în cadrul proiectului PNRR C10-I1.1-85: „Achiziții mijloace de transport nepoluante Zona Metropolitană Brașov” contract de finanțare nr. 125810/08.11.2022 Vizualizare
76 30/05/2023 HCL nr. 76/30.05.2023 – Achitarea integrală a restului de plată pentru imobile – teren vândute în baza unor contracte de vânzare-cumpărare Vizualizare
77 30/05/2023 HCL nr. 77/30.05.2023 – Aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială Vizualizare
52 27/04/2023 HCL nr. 52/27.04.2023 – Aprobarea obiectivului de investiții Demolare Imobil str. Lungă, nr. 11, și a indicatorilor tehnico-economici Vizualizare
53 27/04/2023 HCL nr. 53/27.04.2023 – Îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 18/24.02.2022 Vizualizare
54 27/04/2023 HCL nr. 54/27.04.2023 – Îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local 45/30.03.2023 Anexa1, privind aprobarea modificării tarifelor unitare din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a loalității Ghimbav prin concesiune Vizualizare
55 27/04/2023 Vizualizare
56 27/04/2023 HCL nr. 56/27.04.2023 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 79/2022 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2023 Vizualizare
57 27/04/2023 HCL nr. 57/27.04.2023 – Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 pentru stabilirea începând cu data de 01.11.2022 a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
58 27/04/2023 HCL nr. 58/27.04.2023 – Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2023 Vizualizare
59 27/04/2023 HCL nr. 59/27.04.2023 – Repartizarea unei locuințe de serviciu dnei agent de poliție VULTUR Florina Cezara Vizualizare
60 27/04/2023 HCL nr. 60/27.04.2023 – Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biserica Evanghelică CA Parohia Ghimbav Vizualizare
47 27/04/2023 HCL nr. 47/27.04.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 30.03.2023 Vizualizare
48 27/04/2023 HCL nr. 48/27.04.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27.04.2023 Vizualizare
49 27/04/2023 HCL nr. 49/27.04.2023 – Acceptarea donației din partea S.C. NYM HOUSE S.R.L. Vizualizare
50 27/04/2023 HCL nr. 50/27.04.2023 – Completarea HCL Ghimbav nr. 29/26.02.2015 privind acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” Vizualizare
51 27/04/2023 HCL nr. 51/27.04.2023 – Aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport și a Ghidului solicitantului Vizualizare
28 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
46 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
45 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
44 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
43 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
41 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
42 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
38 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
40 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
27 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
36 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
37 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
34 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
35 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
32 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
31 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
30 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
29 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
33 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
39 30/03/2023 HCL nr. 27 – 46 / 30.03.2023 – fișier cumulat Vizualizare
25 14/03/2023 HCL nr. 25/14.03.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 14.03.2023 Vizualizare
26 14/03/2023 HCL nr. 26/14.03.2023 – Îndreptare eroare materială la HCL Ghimbav nr. 24 din data de 21.02.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
17 26/01/2023 HCL nr. 17/26.01.2023 – Aprobarea cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „Dotarea Serviciului Întreținere Parcuri și Zone Verzi din cadrul Primăriei orașului Ghimbav cu un tractor, o remorcă basculantă, o cositoare cu discuri și o cisternă” finanțat în baza Contractului de finanțare nr. C1920074X218470808920/2022 semnat cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vizualizare
16 26/01/2023 HCL nr. 16/26.01.2023 – Scutirea Fundației pentru Copii Abandonați de la plata impozitului pe clădire și teren aferent anului 2023 Vizualizare
15 26/01/2023 HCL nr. 15/26.01.2023 – Scutirea Asociației „Samariteanul Milos” de plata impozitului pe clădire și teren aferent anului 2023 Vizualizare
14 26/01/2023 HCL nr. 14/26.01.2023 – Aprobarea Studiului de frezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții POD NOU ÎN ORAȘUL GHIMBAV, ZONA MOARĂ, JUD. BRAȘOV Vizualizare
13 26/01/2023 HCL nr. 13/26.01.2023 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 173/2018 privind probarea unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de caătre societatea RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Ghimbav Vizualizare
12 26/01/2023 HCL nr. 12/26.01.2023 – Acceptarea donației din partea S.C. NYM HOUSE S.R.L. Vizualizare
11 26/01/2023 HCL nr. 11/26.01.2023 – Acceptarea donației din parte dlui CEAUȘ Claudiu-Daniel și a dnei CEAUȘ Corina Vizualizare
10 26/01/2023 HCL nr. 10/26.01.2023 – Aprobarea înființări unui număr de 24 unități locative cu destinația de „locuință de necesitate” în oraș Ghimbav str. Bârsei nr. 11A Vizualizare
9 26/01/2023 HCL nr. 9/26.01.2023 – Preluarea în domeniul public al Orașului Ghimbav a unor rețele de apă și canalizare Vizualizare
8 26/01/2023 HCL nr. 8/26.01.2023 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 28/29.03.2011 de aprobare a Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului Vizualizare
7 26/01/2023 HCL nr. 7/26.01.2023 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 29/26.02.2015 privind acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” Vizualizare
6 26/01/2023 HCL nr. 6/26.01.2023 – Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din localitatea Ghimbav pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
5 26/01/2023 HCL nr. 5/26.01.2023 – Aprobarea reglementărilor juridice și tehnice cu privire la parcelarea terenurilor și proiectarea infrastructurii stradale din documentațiile de urbanism Vizualizare
4 26/01/2023 HCL nr. 4/26.01.2023 – Completarea HCL Ghimbav nr. 96/26.07.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare Vizualizare
3 26/01/2023 HCL nr. 3/26.01.2023 – Modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
2 26/01/2023 HCL nr. 2/26.01.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26.01.2023 Vizualizare
1 26/01/2023 HCL nr. 1/26.01.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 27.12.2022 Vizualizare
24 21/02/2023 HCL nr. 24/21.02.2023 – Aprobarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
23 21/02/2023 HCL nr. 23/21.02.2023 – Aprobarea Statutului Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov, conform proiectului prezentat, astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Vizualizare
22 21/02/2023 HCL nr. 22/21.02.2023 – Punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov / Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția / extinderea / reabilitarea noilor investiții aferente acestuia Vizualizare
21 21/02/2023 HCL nr. 21/21.02.2023 – Acceptarea donației domnului CIURAR Elvis Vizualizare
20 21/02/2023 HCL nr. 20/21.02.2023 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 21.02.2023 Vizualizare
19 21/02/2023 HCL nr. 19/21.02.2023 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 26.01.2023 Vizualizare
18 21/02/2023  HCL nr. 18/21.02.2023 – Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local Ghimbav în lunile februarie-aprilie 2023 Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

61
Contactează-ne!
Link-uri rapide